Højdepunkter

Back to highlights

EU-OSHA's spørgeundersøgelse 2022 bekræfter interessenternes tilfredshed og en fortsat positiv udvikling

Image

Election box photo by freepik

Resultaterne viser, at 86 % af respondenterne er tilfredse med EU-OSHA's arbejde og finder det relevant, nyttigt og merværdiskabende. 88 % af de interessenter, der har svaret, vurderer EU-OSHA's bidrag til at øge kendskabet til arbejdsmiljørisici og relevante løsninger som positivt.

EU-OSHAs arbejde udnyttes til politikudformning på EU- og nationalt plan og til information, til at løse arbejdsmiljøproblemer på virksomheds- eller arbejdspladsniveau og til forskning.

De positive resultater fra tidligere udgaver af spørgeundersøgelsen er samlet set endnu en gang blevet bekræftet.

Få mere at vide om resultaterne i denne præsentation