Filmprisen for sunde arbejdspladser

Healthy Workplaces Film Award

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har siden 2009 uddelt filmprisen for sunde arbejdspladser på den internationale festival for dokumentar- og animationsfilm i Leipzig. Ud over pengepræmien på 5 000 EUR finansierer EU-OSHA også underteksterne og produktionen af DVD'er med vinderfilmene på en række forskellige europæiske sprog til brug for filminstruktørerne og til distribution i EU-OSHA's nationale netværk (kontaktpunkter) i de 28 EU-medlemsstater og andre europæiske lande.

Prisen uddeles til en dokumentarfilm eller en animationsfilm, der fokuserer på mennesket i en omskiftelig arbejdsverden. Filmen skal handle om politiske og økonomiske forandringers indvirkning på den måde, vi lever og arbejder på, eller arbejdsrelaterede emner, såsom fysiske og psykosociale forhold samt eksisterende og nye risici på arbejdspladsen.

Oplysninger om regler, bestemmelser og tidsfrister for indsendelse af bidrag findes på webstedet for den internationale festival for dokumentar- og animationsfilm i Leipzig Filmkriterier

Film Criteria

Prisvindere: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019