Kampagne for 2016-2017: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Sikre og sunde arbejdsforhold gennem hele arbejdslivet er godt for arbejdstagere, virksomheder og samfundet som helhed. Dette er hovedbudskabet i kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" for 2016-2017.

Kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" for 2016-2017 har fire hovedformål:

 1. at fremme bæredygtig beskæftigelse og sund aldring fra arbejdslivets begyndelse
 2. at forebygge helbredsproblemer arbejdslivet igennem
 3. at give arbejdsgivere og arbejdstagere mulighed for at håndtere arbejdsmiljørelaterede spørgsmål med tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke
 4. og at fremme udvekslingen af information og gode praksisser.

Baggrund

Hvorfor er denne kampagne så vigtig?

Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Pensionsalderen stiger, og arbejdslivet kan forventes at blive længere.

Arbejde er godt for vores fysiske og mentale sundhed, og god arbejdsmiljøledelse øger produktiviteten og effektiviteten. Demografiske ændringer kan give problemer, som dog langt hen ad vejen kan løses ved at sikre et bæredygtigt arbejdsliv.

Arrangementer i forbindelse med kampagnen

 • Kampagnestart, april 2016
 • De europæiske arbejdsmiljøuger, oktober 2016 og 2017
 • Overrækkelse af priserne for god arbejdsmiljøpraksis, april 2017
 • Arbejdsmiljøtopmødet, november 2017

En lang række mindre arrangementer vil også finde sted under kampagnen. Kontakt os for at høre nærmere om workshopper, seminarer og muligheder for netværkssamarbejde

Hvem kan deltage? Hvordan deltager man?

Kampagnen er åben for enkeltpersoner såvel som virksomheder i alle størrelser og sektorer, herunder små og mellemstore virksomheder. Disse kan bl.a. være:

 • erhvervsledere, tilsynsførende og arbejdstagere
 • fagforenings- og arbejdsmiljørepræsentanter
 • fagfolk på arbejdsmiljø- og personaleområdet
 • faglige sammenslutninger
 • og udbydere af erhvervsrettede og videregående uddannelser.

Du opfordres til:

 • at videreformidle kampagnemateriale
 • at organisere aktiviteter og arrangementer
 • at bruge værktøjerne til håndtering af aldersproblematikken
 • at deltage i prisen for god arbejdsmiljøpraksis
 • at deltage i de europæiske arbejdsmiljøuger i 2016 og 2017
 • at blive officiel eller national kampagnepartner
 • at følge kampagnen på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier.

Praktisk hjælp

Fra dens officielle lancering i april 2016 vil mange ressourcer være tilgængelige på det særligt tilegnede kampagnewebsted på www.healthy-workplaces.eu, herunder:

 • rapporter og casestudier om arbejdsmiljøstyring i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke
 • en praktisk e-vejledning i håndtering af arbejdsmiljørelaterede spørgsmål med tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke
 • PowerPoint-præsentationer, foldere, plakater og andet kampagnemateriale
 • information om prisen for god arbejdsmiljøpraksis
 • infografikker
 • og animationsvideoer.