Enterprise Europe-netværket

Enterprise Europe-netværket

Enterprise Europe-netværket

Enterprise Europe-netværket (EEN) hjælper virksomheder til at innovere og vokse i international skala. Det er verdens største støttenetværk for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med internationale ambitioner.

Netværket er aktivt på verdensplan. Det samler eksperter fra medlemsorganisationer, der er anerkendt for deres ekspertise inden for virksomhedsstøtte.

Kommunikationspartnerskabsprojektet (CPP) har til formål at øge bevidstheden om arbejdsmiljøets betydning for SMV'er og give dem ubesværet adgang til praktiske oplysninger og nyttige kontakter på nationalt og regionalt plan, herunder nationale partnerskabsmøder, oplysningskampagner og andre aktiviteter, f.eks. EEN's arbejdsmiljøpriser.

EEN's medlemmer er nogle af de vigtigste partnere, der hjælper EU-OSHA med at nå sine mål, sammen med Generaldirektoratet for det Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW), Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea) og EU-OSHA's nationale focal points.

Generaldirektoratet for det Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV'er:

Generaldirektoratet for det Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW) er Europa-Kommissionens tjenestegren med ansvar for at gennemføre det indre marked for varer og tjenesteydelser; medvirke til at gøre EU til en intelligent og bæredygtig økonomi med plads til alle; fremme iværksætteri og vækst ved at mindske den administrative byrde for små virksomheder; lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og støtte EU-virksomheders adgang til globale markeder samt udvikle politikker til beskyttelse og håndhævelse af industriel ejendomsret, koordinere EU's holdning og forhandlinger i det internationale system for intellektuel ejendomsret (IPR) og hjælpe innovatorer med at udnytte IP-rettigheder effektivt.

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea):

 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea) blev oprettet den 1. april 2021 med det formål at styrke innovationen i det indre marked ved at skabe stærke synergier og på den måde understøtte genopretningen af den europæiske økonomi og samle alle aktiviteterne i Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og programmerne vedrørende SMV'er i ét agentur.

Eismea er ansvarligt for udvikling og gennemførelse af Det Europæiske Innovationsråd og forvalter andre EU-programmer inden for SMV-støtte, innovationsøkosystemer, det indre marked, forbrugerpolitik og interregionale innovationsinvesteringer. 

Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøambassadører og deres rolle

Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøpris

EEN har siden 2009 samarbejdet med EU-OSHA om at øge SMV'ernes og mikrovirksomhedernes bevidsthed om arbejdsmiljø. Til at udføre denne opgave udpeger Enterprise Europe-netværket arbejdsmiljøambassadører i hvert land. Deres rolle består i at koordinere aktiviteter, oplyse SMV'er på nationalt plan om arbejdsmiljø og rapportere tilbage til EU-OSHA om deres aktiviteter på arbejdsmiljøområdet en gang om året.

I 2021 blev programmet udvidet til at omfatte seks lande uden for EU (dvs. lande, der modtager økonomisk bistand under EU-instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet) og Enterprise Europe-netværkets IPA-arbejdsmiljøambassadører blev udpeget.

Se den komplette liste over Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøambassadører

Inden for kommunikationspartnerskabsprojektet har arbejdsgruppen for kommunikationspartnerskaber (CPWG), som er sammensat af tre nationale kontaktpunkter, tre af Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøambassadører og repræsentanter for EU-OSHA, GD GROW og Eismea, primært til opgave at yde strategisk rådgivning og ekspertrådgivning om gennemførelsen og overvågningen af EU-OSHA's strategi for kommunikationspartnerskaber.

Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøpris

Enterprise Europe-netværkets arbejdsmiljøpris uddeles inden for rammerne af kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" og har til formål at øge bevidstheden om og fremme et godt arbejdsmiljø i SMV'erne. Medlemmerne af Enterprise Europe-netværket i de 27 medlemsstater og Island, Liechtenstein og Norge samt IPA-landene opfordres til at indstille projekter, der fremmer arbejdsmiljøet i SMV'er, og som passer ind i en af følgende kategorier: aktiviteter og arrangementer til fremme af et godt arbejdsmiljø; netværksopbygning; trykt eller online kommunikation og publikationer.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21