Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network (EEN) er et europæisk flagskibsinitiativ, hvis formål er at yde innovation og virksomhedsstøtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i hele EU. Netværket, der er en del af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, er en kvikskranke med oplysninger om EU-politikker og lovgivning, finansieringsmuligheder, støtte til at finde forretningspartnere og bistand til at udvikle forsknings- og innovationskapacitet. Det omfatter cirka 600 partnerorganisationer i 53 lande og udbyder en lang række tjenester til SMV'er

Communication Partnership-projektet (CPP) søger at udbrede kendskabet til vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos SMV'er og at sikre dem let adgang til praktiske oplysninger og nyttige kontakter på nationalt og regionalt niveau gennem for eksempel nationale partnerskabsmøder, opmærksomhedsskabende tiltag og andre aktiviteter som for eksempel EEN-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

EEN-medlemmerne er en central partner i EU-OSHA's bestræbelser på at nå sine mål sammen med Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW), Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) og EU-OSHA’s nationale kontaktpunkter.

Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er

Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW) har til opgave at skabe en vækstfremmende ramme for europæiske virksomheder. Det spiller en vigtig rolle i at få sat intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst højt på Europa 2020-dagsordenen, og det er den tjeneste inden for Europa-Kommissionen, der har til opgave at gennemføre det indre marked for varer og tjenesteydelser, for eksempel ved at fremme en iværksætterkultur og gøre det lettere for SMV'er at finde finansiering.

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) blev oprettet af Europa-Kommissionen til at forvalte større dele af adskillige EU-programmer på Kommissionens vegne, herunder programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME), det finansielle instrument for miljøet (Life), Horisont 2020 og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF).

Dets mål er at skabe en mere konkurrencedygtig og ressourceeffektiv europæisk økonomi baseret på viden og innovation.

Enterprise Europe Networks ambassadører for et sundt og sikkert arbejdsmiljø og deres rolle

Enterprise Europe Network-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljøSiden 2009 har EEN og EU-OSHA samarbejdet om at skabe mere opmærksomhed om et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos SMV'er og mikrovirksomheder. For at få denne opgave godt i vej udnævnes EEN-ambassadører for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i de enkelte lande. Deres rolle består i at koordinere aktiviteter, fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos SMV'er på nationalt plan og rapportere årligt til EU-OSHA om deres aktiviteter vedrørende et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Se den fuldstændige liste over EEN-ambassadører for et sikkert og sundt arbejdsmiljlø

Communication Partnership-arbejdsgruppen er en del af Communication Partnership-projektets organisation, og den består af tre nationale kontaktpunkter, tre EEN-ambassadører for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og repræsentanter for EU-OSHA, DG GROW og EASME. Dens hovedopgave er at tilbyde strategisk ekspertrådgivning om gennemførelsen af og tilsynet med strategien for EU-OSHA's kommunikationspartnerskaber.

Enterprise Europe Networks-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Enterprise Europe Networks arbejdsmiljøpris uddeles inden for rammerne af kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" og har til formål at øge bevidstheden om og fremme godt arbejdsmiljø i SMV'erne. Medlemmerne af Enterprise Europe Network i de 27 medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge, og siden 2021 også Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet, opfordres til at indstille projekter, der fremmer bedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i SMV'er, og som passer ind i en af følgende kategorier: aktiviteter og arrangementer til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; netværksopbygning; trykt eller online kommunikation og publikation.

EEN-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø uddeles hvert andet år.

2013 | 2014/15 | 2016/17  2018/19 2020/21 

 

Share this on: