Strategi- og arbejdsprogrammer

Arbejdsprogrammerne er baseret på EU-OSHA's strategi.

Fastlæggelse af en langsigtet strategi

Den nuværende strategi dækker perioden 2018–2023 og udpeger seks prioriterede indsatsområder:

  1. Foregribelse af forandringer – ved hjælp af fremtidsforskning
  2. Fakta og tal – indsamling og formidling af oplysninger til forskere og politikere via ESENER og arbejdsmiljøoversigter
  3. Redskaber til god arbejdsmiljøledelse – primært via OiRA
  4. Oplysning om arbejdsmiljø – via kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og andre oplysningskampagner
  5. Udveksling af viden i netværk – hovedsagelig via udviklingen af OSHwiki
  6. Netværkssamarbejde

Hvis du vil vide mere, så download EU-OSHA's strategi for 2018-2023, der er nøje sammenhængende med Europa-Kommissionens strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 og Europa-Kommissionens meddelelse om modernisering på arbejdsmiljøområdet fra januar 2017

Planlægning af det kommende år

Hvert år vedtager EU-OSHA's bestyrelse et programmeringsdokument udarbejdet af den administrerende direktør, hvori der redegøres for agenturets treårige rullende program. Det indeholder nærmere oplysninger om aktiviteterne og målene for det kommende år.

I programmeringsdokumentet fastlægges klare prioriteter og mål for at sikre, at agenturet udnytter sine ressourcer og sit netværk bedst muligt. Nogle af de vigtigste indsatsområder er foregribelse af forandringer, oplysningskampagner samt fakta og tal om arbejdsmiljø.

Hvis du vil se forvaltningsplanerne for tidligere år, kan du besøge siden Publikationer, hvor du også finder vores årsrapporter og årlige aktivitetsrapporter, som fortæller om resultaterne af vores arbejde.