31/03/2017

Styring af flersprogede websteder – et eksempel på god praksis

Den 30. marts 2017 modtog tre agenturer – Det Europæiske arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)  og Oversættelsescenteret for Den Europæiske Unions organer (CdT)  Den Europæiske Ombudsmands pris for god forvaltning i kategorien bedste borger-/kundeorienterede serviceydelser for et innovativt projekt udviklet i fællesskab med sigte på at lette oversættelsesstyringen på flersprogede websteder.

Flersprogethed er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union, som garanterer ligestilling mellem sprogene og respekten for den sproglige og kulturelle mangfoldighed. Oversættelse bygger bro mellem nationerne og mellem de europæiske agenturer og de EU-borgere, de tjener.

Det er dog en udfordring at forvalte et flersproget websted med over 25 sprog, og vi kommer ikke uden om, at det kræver vedligeholdelse og koster penge. Denne udfordring har web- og kommunikations- og sprogteknologiske teams fra tre EU-agenturer taget op og samarbejdet om i et innovativt projekt, der gør det meget lettere at forvalte flersprogede websteder.

Det udviklede værktøj til oversættelsesstyring er fuldt ud integreret i Oversættelsescentrets operationelle systemer og værktøjer. Det muliggør en strømlinet og nøje tilrettelagt oversættelsesproces – fra udvælgelsen af indholdet til revisionen og godkendelsen af oversættelsen. Agenturerne får bedre mulighed for at kontrollere oversættelsernes status og udgifterne til oversættelser, og det er påvist, at selv små agenturer er i stand til at forvalte flersprogede websteder med succes og derved bidrage til at lette kommunikationen i EU.

Dette software er blevet offentliggjort som open source til Drupal, så det er tilgængeligt for alle enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at drive et flersproget websted med mulighed for visse tilpasninger.

Flersprogethed er af grundlæggende betydning for Den Europæiske Union og er en de vigtigste drivkræfter for de aktiviteter, der iværksættes af EU-OSHA, som er en anerkendt spydspids inden for fremme af sikre og sunde arbejdspladser i Europa.