Evalueringsrapporter fra EU-OSHA

For at forbedre sin beslutningsproces foretager EU-OSHA både forudgående og efterfølgende evalueringer i henhold til finansforordningens artikel 29. Evalueringerne gennemføres for at vurdere, om agenturets arbejde er relevant for brugerne og er bæredygtigt, og om målene er nået.

Der gennemføres evalueringer på grundlag af et flerårigt evalueringsprogram, som er tilpasset den flerårige programmeringscyklus.

Hvert femte år gennemfører en ekstern leverandør en generel evaluering af agenturet og dets resultater. Dette dokumenterer agenturets resultater.

Find links til agenturets generelle evalueringsrapporter og resultatindikatorer nedenfor.

Overordnede evalueringer af EU-OSHA

Key Performance Indicators 2019 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2018 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2017 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2016 and main evaluation results

View
Share this on: