Evalueringsrapporter fra EU-OSHA

For at forbedre sin beslutningsproces foretager EU-OSHA både forudgående og efterfølgende evalueringer i henhold til finansforordningens artikel 29. Der gennemføres evalueringer for at vurdere, om agenturets arbejde er nyttigt for brugerne og tilfører værdi til andres arbejde, og om de generelle mål er nået.

Der gennemføres evalueringer på grundlag af et flerårigt evalueringsprogram, som er tilpasset den flerårige programmeringscyklus.

Hvert femte år bestilles en generel evaluering af agenturet og dets resultater. Denne generelle evaluering er siden 2019 blevet udført af Kommissionen.

Find links til agenturets generelle evalueringsrapporter.

Overordnede evalueringer af EU-OSHA