Det kroatiske EU-formandskab

Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

Den 1. januar 2020 overtager Kroatien formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. I forlængelse af Rumæniens og Finlands formandskaber har det kroatiske formandskab sat sig for at nå de mål, der er fastsat i trioens fælles program.

Under sloganet "Et stærkt Europa i en verden af udfordringer" er prioriteterne for Kroatiens halvårlige formandskab et Europa, der udvikler sig, et Europa, der forbinder, et Europa, der beskytter og et Europa, der har indflydelse.

Det kroatiske formandskab er på linje med Det Europæiske Råds nye strategiske dagsorden for 2019-2024 og de politiske retningslinjer for den nye Europa-Kommission.

Formandskabet fokuserer på at styrke digitaliseringsprocessen og støtte den europæiske industris og de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, styrkelse af kvinders position i samfundet og på arbejdsmarkedet samt skabelse af bedre muligheder for unge er yderligere mål at forfølge.

Det kroatiske formandskab har givet tilsagn om at styrke den europæiske søjle for sociale rettigheder. Søjlen tager sigte på at sikre, at alle EU-borgere har adgang til en bred vifte af rettigheder, herunder sundhedspleje, rimelige arbejdsvilkår og løn, livslang læring og en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Besøg det kroatiske EU-formandskabs websted

Se videoen "Hvad er rådsformandskabet, og hvordan fungerer det?"