You are here

Det estiske EU-formandskab


EE-logo-2017Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

En ny formandskabstrio begynder sin mandatperiode den 1. juli 2017. Estland har formandskabet for Rådet i den første periode, fra den 1. juli til den 31. december 2017, efterfulgt af Bulgarien og Østrig. Disse lande vil arbejde sammen om at gennemføre deres 18-måneders fælles program.

Det estiske formandskabs prioriteter omfatter:

  • styrkelse af en åben og innovativ europæisk økonomi gennem udvikling af et erhvervsklima, der understøtter videnbaseret vækst og konkurrencedygtighed
  • varetagelse af Europas sikkerhedsmæssige interesser
  • fremme af et digitalt Europa og frie datastrømme
  • sikring af Europas inklusivitet og bæredygtighed
  • omstilling til kontinuerligt skiftende arbejdsmarkedsforhold — fokus på arbejdstageres rettigheder, udvikling af færdigheder og adgang til beskæftigelse for alle.

Besøg det estiske formandskabs websted

Se videoen "Hvad er formandskabet for Rådet, og hvordan fungerer det?"