Det tyske EU-formandskab

Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

Den 1. juli 2020 overtager Tyskland formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Tyskland lægger ud som del af en ny formandskabstrio, der også omfatter Portugal og Slovenien. De to sidstnævnte vil varetage formandskabet på skift i 2021.

Det tyske formandskabs topprioriteter er naturligvis at hjælpe Europa med at bekæmpe og rejse sig økonomisk efter covid-19-pandemien. Klimaforandring og digital omstilling er dog fremdeles faste punkter på dagsordenen.

Andre punkter er:

  • industri- og SMV-politikker
  • øget beskyttelse af lavindkomst- og sæsonarbejdere
  • fremme af socialt retfærdige ændringer af Europas økonomi, samfundsopbygning og arbejdsmarked
  • ledelse af køreplanen for kræftfremkaldende stoffer, et handlingsprogram, der sigter mod at skabe øget bevidsthed om og udveksle bedste praksis for forebyggelse og begrænsning af kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Ud over at samarbejde med sine partnere i trioen koordinerer det tyske formandskab sin indsats med Europa-Kommissionen. Kommissionens prioriteter er fastlagt i dens justerede arbejdsprogram for 2020 og dens covid-19-genopretningsplan.

Besøg webstedet for det tyske EU-formandskab

Se videoen "Hvad er formandskabet for Rådet, og hvordan fungerer det?"