You are here

Det bulgarske EU-formandskab


BG-logo-2017Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

Bulgarien har overtaget formandskabet den 1. januar 2018. Den nuværende formandskabstrio (Estland, Bulgarien og Østrig) vil fortsætte med at gennemføre sit 18-måneders fælles program.

Det bulgarske formandskab vil fokusere på:

  • konsensus, ved at forbedre sikkerheden for EU-borgere og forvalte migration effektivt
  • konkurrencedygtighed, ved at fokusere på at styrke det indre marked
  • samhørighed, ved at investere i økonomisk vækst og jobs for at sikre enhed og solidaritet.

Besøg det bulgarske formandskabs hjemmeside

Se videoen "Hvad er formandskabet for Rådet, og hvordan fungerer det?"