You are here

Det østrigske EU-formandskab


BG-logo-2017Formandskabet for EU-Rådet går på skift mellem de 28 medlemsstaters nationale regeringer for seks måneder ad gangen fra den 1. januar og 1. juli hvert år. Formandskabet indebærer et betydeligt ansvar. I denne periode har værtsmedlemsstaten forsædet ved samlinger i EU-Rådet, som er et af EU's vigtige beslutningstagende organer. Derudover har formandskabet ansvaret for at sikre, at medlemsstaterne arbejder harmonisk sammen og indgår kompromiser, når det er nødvendigt, og til enhver tid handler i EU's interesse som helhed.

Formandskabets arbejdsprogram deles af tre medlemsstater ("formandskabstrioen") over en periode på 18 måneder. Formandskabet udstikker detaljerede mål, som det ønsker at nå under formandsperioden, og, sammen med de øvrige medlemmer af formandskabstrioen, mere langsigtede mål, som det ikke er realistisk at nå på blot seks måneder.

Østrig er vært for formandskabet fra den 1. juli 2018. Den nuværende formandskabstrio (Estland, Bulgarien og Østrig) vil fortsætte med at gennemføre sit 18-måneders fælles program.

Østrigs ”grønne præsidentskab” vil fremme bæredygtighed og fokusere på de bredere problemstillinger i forbindelse med:

  • sikkerhed og migration
  • sikring af velstand og konkurrenceevne gennem digitalisering
  • stabilitet i nabolandene.

På arbejdsmiljøområdet er det det østrigske formandskabs hensigt at afslutte forhandlingerne om ændring af direktivet om kræftfremkaldende stoffer, da kræft fortsat er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU.

EU-OSHA deltager i konferencen "Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions", der afholdes den 24.-25. september. Formålet er at skabe øget opmærksomhed om risiciene ved eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og udveksling af god praksis inden for rammerne af dens kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien" og "Køreplanen for bekæmpelse af kræftfremkaldende stoffer".

Besøg det østrigske formandskabs websted

Se videoen "Hvad er Rådets formandskab, og hvordan fungerer det?"