2016 — Det europæiske år for bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder er et særdeles væsentligt problem i Den Europæiske Union (EU): hver tredje kvinde har været offer for seksuel og/eller fysisk vold. Kønsrelateret vold er en overtrædelse af kvinders grundlæggende rettigheder med hensyn til værdighed, ligestilling og adgang til domstolsprøvelse og er en af de mest udbredte krænkelser af menneskerettighederne. Den har ingen geografiske, økonomiske, kulturelle eller sociale barrierer. Det europæiske år for bekæmpelse af vold mod kvinder 2016 tager sigte på at bekæmpe denne meget store hindring for ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.

Vold mod kvinder omfatter enhver kønsbestemt voldshandling, der resulterer i (eller sandsynligvis vil resultere i) fysisk, seksuel, psykologisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten den forekommer i det offentlige liv eller privatlivet. Desuden rammer visse former for voldsforbrydelser kvinder uforholdsmæssigt, f.eks. seksuelle overgreb og seksuel chikane, voldtægt, forfølgelse og vold i hjemmet.

Det europæiske år tilsigter at fremme åben dialog og debat, både i og mellem EU-landene. Det europæiske år for bekæmpelse af vold mod kvinder 2016 vil forstærke og styrke EU's opmærksomhedsskabende aktiviteter vedrørende kønsrelateret vold, der skal tilskynde til en mere åben indberetning af problemet. Det vil også fokusere på udvikling af praktiske foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder og vil se nærmere på nye langsigtede politiske målsætninger.

Læs mere om det europæiske år for bekæmpelse af vold mod kvinder 2016.

OSHwikis indlæg om seksuel chikane og viktimisering: hvad sker der på arbejdspladsen

Infographic om seksuel chikane på arbejdspladsen

Kvinder og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder