Win-win: Partnerne hjælper EU-OSHA med at fremme sikkert og sundt digitalt arbejde

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Win-win: Partnerne hjælper EU-OSHA med at fremme sikkert og sundt digitalt arbejde

Over 90 organisationer har sluttet op om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2023-2025 for at sikre, at mennesket er i centrum for digitaliseringen af arbejdspladsen. Ved at tilslutte sig "Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder" som officielle kampagnepartnere spiller de en vigtig rolle i kampagnens succes, samtidig med at de nyder godt af flere fordele og muligheder.

Vores partnere er en af drivkræfterne bag arbejdsmiljøkampagnens succes. Deres ekspertise og engagement i at sikre arbejdstagernes trivsel og virksomhedernes konkurrenceevne forstærker budskabet, og deres store mangfoldighed sikrer, at det spredes vidt og bredt på tværs af sektorer og landegrænser i hele Europa. Med både EU-OSHA og deres netværk i ryggen går de foran med et godt eksempel på området for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i den digitale tidsalder.

William Cockburn
Administrerende direktør for EU-OSHA

EU-OSHA byder velkommen til de officielle kampagnepartnere – organisationer fra en række forskellige brancher i hele Europa, herunder virksomheder og foreninger fra både det offentlige og det private. Mens mange af dem er gengangere, der er vendt tilbage for at bekræfte deres engagement i indsatsen for sikre og sunde arbejdspladser i Europa, har mange nye også sluttet sig til. De inspirerer og tilskynder andre til at lede en sikker og sund arbejdsstyrke i en stadig mere digitaliseret verden – med vellykket resultat.

Som kampagnepartnere deltager de aktivt ved at gå i dialog med arbejdstagere, organisere og deltage i workshopper, feltbesøg og filmforevisninger, skabe opmærksomhed gennem innovative tiltag såsom fortællinger eller podcasts, og ved at samarbejde med andre partnere.

I 2020-2022-kampagnen om muskel- og skeletbesvær deltog officielle kampagnepartnere i 393 aktiviteter og iværksatte næsten 1 000 oplysningsaktioner. Lignende tal forventes i forbindelse med denne kampagne, der starter med to arrangementer for udveksling af god praksis i 2024 organiseret af de officielle kampagnepartnere Boehringer Ingelheim i Tyskland og ZF i Portugal for deres kolleger. Disse aktiviteter giver mulighed for samarbejde, deling af god arbejdsmiljøpraksis og drøftelser om strategiske og politiske tilgange til håndtering af arbejdsmiljøproblemer.

Til gengæld for deres engagement opnår partnerne øget synlighed, eksklusiv adgang til kampagneværktøjer og -materialer, netværksmuligheder og deltagelse i arrangementer og andre vidensdelingsinitiativer.

Kampagnen vil også blive støttet af EU-OSHA's værdifulde netværk af focal points, EEN-arbejdsmiljøambassadører og mediepartnere, der står klar til at forstærke kampagnens budskaber og skabe opmærksomhed gennem deres forskellige kanaler.

Notes to editor:

Om kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Om kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø udgør kernen i EU-OSHA's indsats for sikrere og sundere arbejdspladser i hele Europa. De er en af agenturets primære oplysningsaktiviteter og sender et vigtigt budskab: Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både for dig og for arbejdspladsen. Kampagnerne har kørt siden årtusindskiftet og er nu blevet de største af deres art i verden. De stiller et væld af oplysninger og hjælpemidler – praktiske vejledninger, værktøjer – til rådighed for enhver organisation eller virksomhed, der ønsker at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Kampagnerne omfatter vigtige milepæle, herunder prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet og filmprisen for sunde arbejdspladser, som anerkender og hylder ekstraordinære bidrag til indsatsen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, samt de europæiske arbejdsmiljøuger, der afholdes hvert år i oktober.

Tidligere udgaver har fokuseret på forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, håndtering af farlige stoffer og fremme af sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. 

Om EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, X (Twitter), LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

https://osha.europa.eu/da