Sikre og sunde arbejdspladser i Europa: EU-OSHA oplyser om de seneste tendenser på EU-topmødet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Sikre og sunde arbejdspladser i Europa: EU-OSHA oplyser om de seneste tendenser på EU-topmødet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i 2023

I dag præsenterer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) sin flagskibsrapport Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023 på topmødet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i 2023 i Stockholm. Rapporten indeholder en grundig gennemgang af situationen og udviklingen på arbejdsmiljøområdet i Den Europæiske Union i de seneste år og giver indsigt i nye tendenser.

EU-OSHA's rapport "Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023" indeholder en vigtig analyse af, hvor situationen på arbejdspladserne i EU er blevet forbedret, men også hvor der stadig er meget at gøre. - Nicolas Schmit

"Mellem 1998 og 2019 faldt antallet af arbejdsulykker uden dødelig udgang i EU eksempelvis med 58 % og antallet af ulykker med dødelig udgang med 57 %. Bedre forebyggelsesforanstaltninger samt den økonomiske udvikling og ændringer i arbejdsstyrken har bidraget til disse fald. Hovedparten af den positive udvikling fandt dog sted før 2010, og tallene er stagneret i de seneste år," oplyser EU-OSHA's midlertidige administrerende direktør William Cockburn. Rapporten giver også et overblik over potentielle forbedringer, stagnerende og flertydige faktorer samt områder, der giver anledning til bekymring, såsom ikke-standardiserede arbejdsformer, mangelfuld overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og fysisk inaktivitet samt kommende udfordringer.

Nicolas Schmit, EU-kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, glædede sig over rapporten: "Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en væsentlig del af enhver organisations aktiviteter. Ændringer på arbejdspladsen som følge af covid-19-krisen, den grønne omstilling, den digitale omstilling, det demografiske pres samt videnskabelige og teknologiske fremskridt er baggrunden for, at Kommissionen i juni 2021 vedtog en ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for 2021-2027. EU-OSHA's rapport "Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023" indeholder en vigtig analyse af, hvor situationen på arbejdspladserne i EU er blevet forbedret, men også hvor der stadig er meget at gøre."

EU-OSHA håber, at publikationen får væsentlig indvirkning på den fremtidige politik og tilgang til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i Europa. Dataene kan nemt ses og analyseres for de enkelte lande ved hjælp af datavisualiseringsværktøjet OSH Barometer.

Topmødet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen finder sted den 15.-16. maj 2023 i Stockholm i Sverige. Arrangementet, der er tilrettelagt i fællesskab af Europa-Kommissionen og det svenske EU-formandskab, samler EU-institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. EU-OSHA indgår aktivt i drøftelser med deltagerne om de første erfaringer fra EU-strategirammen, herunder de fremskridt, der er gjort med hensyn til nulvisionstilgangen til arbejdsrelaterede dødsfald. Andre emner omfatter mental sundhed i arbejdslivet, arbejdsmarkedspartnernes rolle, virkninger af hedebølger og klimaændringer på arbejdsmiljøområdet samt evaluering af nationale arbejdsmiljøstrategier.

I forbindelse med emnet "virkninger af hedebølger og klimaændringer på arbejdsmiljøområdet" præsenterer EU-OSHA en vejledning om arbejdsmiljø og varmestress, som indeholder nyttig information om, hvordan man håndterer de risici, der er forbundet med at arbejde under meget varme forhold, og hvad man skal gøre, hvis en arbejdstager bliver syg eller får helbredsmæssige problemer af årsager relateret til meget høje temperaturer. 

 

Links:

 

Udvikling i det samlede antal ulykker uden dødelig udgang på arbejdspladsen og incidensrater (ulykker pr. 100 000 arbejdstagere), 1998 og 2019 — Eurostat

Data for 1998: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Eurostat: Arbejdsulykker i EU 1998-1999. Data for 2019: Eurostat: Arbejdsulykker fordelt på køn og alvorlighed (NACE rev. 2, aktivitet i alt); arbejdsulykker uden dødelig udgang (NACE rev. 2, aktivitet og køn)

Notes to editor:

Om EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, X (Twitter), LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

https://osha.europa.eu/da