Forebyggelse er vigtigere end nogensinde — en ny vision for sikre og sunde arbejdspladser

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 05/07/2021 - 13:00

Forebyggelse er vigtigere end nogensinde — en ny vision for sikre og sunde arbejdspladser

I en ny verden efter pandemien, som vil være påvirket af økonomiske og demografiske udfordringer og drevet af grønne og digitale omstillinger, hvad byder fremtiden da på for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen? Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) afholder et online symposium for at markere lanceringen af Europa-Kommissionens nye strategiramme, der har til formål at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne og sikre, at arbejdsmiljøet holder trit med de hastigt skiftende udfordringer, som EU's arbejdspladser står over for.

Sundhed på arbejdspladsen handler dog naturligvis ikke kun om vores fysiske helbred, men også om vores psykiske sundhed og trivsel. Jeg regner med EU-OSHA's fortsatte uvurderlige støtte til at fremme den nye strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre deres nationale planer.
Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder.

I en åbenhjertig samtale opfordrer EU-OSHA's administrerende direktør, dr. Christa Sedlatschek, Nicolas Schmit, EU-kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, til at dele sine synspunkter om, hvordan den nye strategiramme — i praksis — foregriber og forvalter forandring set i lyset af de grundlæggende omlægninger i forbindelse med digitalisering, telearbejde, platformsarbejde, kunstig intelligens og den grønne dagsorden. Forebyggelse er en anden nøgleprioritet i strategirammen og noget, der altid har været i centrum for EU-OSHA's arbejde. Christa Sedlatschek og Nicolas Schmit drøfter også, hvad vi kan lære af pandemien for at sikre beredskab i tilfælde af lignende krise og for at mindske de fremtidige sundhedsmæssige, sociale og økonomiske virkninger.

Kommissær Nicolas Schmit forklarer:

"Sikring af bedre beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal være en prioritet i en bedre genopbygning efter krisen. Vi må forpligte os til en nulvisionstilgang, når det gælder arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Sundhed på arbejdspladsen handler dog naturligvis ikke kun om vores fysiske helbred, men også om vores psykiske sundhed og trivsel. Jeg regner med EU-OSHA's fortsatte uvurderlige støtte til at fremme den nye strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre deres nationale planer."

Én ting, der er blevet tydeligt under pandemien, er de uligheder, der stadig eksisterer i Europa. Nogle grupper af arbejdstagere er særligt sårbare over for sundhedsmæssige og økonomiske risici, og dette skal imødegås for at beskytte væsentlige tjenester, såsom sundhedspleje og fødevareproduktion. Denne ulighed er ikke kun synlig på arbejdspladser, men også i den bredere sociale kontekst. I sin hovedtale giver Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi ved University College London sit syn på, hvorfor vi efter pandemien skal sørge for en bedre genopbygning ved at omtænke arbejdets og samfundets karakter — med hensyn til uligheder vedrørende sundhed, levevilkår og strukturel racisme — for at sikre fair beskæftigelse og sund levestandard for alle.

 

Disse værdier understøtter den nye strategiramme, og opnåelsen af disse mål afhænger af, hvilke tiltag der træffes af EU-institutionerne, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets partnere. Repræsentanter herfor fremlægger deres perspektiver i symposiets interaktive paneldebat.

EU-OSHA har gode forudsætninger for at spille en afgørende rolle i gennemførelsen, og Christa Sedlatschek udtaler:

"EU-OSHA vil gennem sit omfattende netværk af partnere fremme tiltag, samarbejde og udveksling og opfylde strategirammens ambitioner. Vores aktiviteter på forskellige områder, lige fra forebyggelse af muskel- og skeletbesvær og stress på arbejdspladsen til at knække arbejdsrelateret kræft, viser vores engagement i at fremme en forebyggelseskultur i og uden for Europa. De mange resultater og succeser i løbet af mine 10 år hos agenturet danner et bundsolidt grundlag for det næste kapitel inden for arbejdsmiljøområdet."

Lanceringen af rammen markere begyndelsen på en ny æra inden for beskyttelse af arbejdstagerne. Uanset hvor, hvornår eller hvordan et arbejde udføres, bør alle — uden undtagelse — have ret til sikre og sunde arbejdsforhold.

Links:

Notes to editor:

Om EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu