You are here

Pressemeddelelser
TIL ØJEBLIKKELIG OFFENTLIGGØRELSE - 21/06/2016 - 01:45

Over 100 partnere i hele Europa deltager i "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre"

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har bekræftet den første bølge af officielle kampagne- og mediepartnere i den paneuropæiske kampagne for 2016-17 "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". Netværket af officielle kampagnepartnere består af europæiske og internationale virksomheder og organisationer, som repræsenterer en række forskellige sektorer, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger, teknologiplatforme, ikkestatslige organisationer og multinationale selskaber. Kampagnens mediepartnere har også tilsluttet sig med henblik på at øge bevidstheden via deres publikationer og internettet.

27 % af EU's arbejdstagere mener, at de ikke ville være i stand til at udføre det samme job indtil 60-års-alderen. Vi skal forbedre arbejdslivet for alle generationer af arbejdstagere ved at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring.

Kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" har fokus på at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for Europas aldrende arbejdsstyrke. Forebyggelse gennem hele arbejdslivet er et af de vigtigste budskaber, hvor risikovurdering udgør grundlaget for forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme sammen med rehabilitering, tilbagevenden til arbejdet og livslang læring.

 

Dr. Christa Sedlatschek, direktør for EU-OSHA, forklarede betydningen af kampagnepartnerne: "27 % af EU's arbejdstagere mener, at de ikke ville være i stand til at udføre det samme job indtil 60-års-alderen. Vi skal forbedre arbejdslivet for alle generationer af arbejdstagere ved at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring. Og risikoforebyggelse skal være i centrum. Ved at tilslutte sig kampagnen for 2016-17 kan organisationer gå foran med et godt eksempel og være på forkant med hensyn til gennemførelsen af praktiske løsninger for seniorpolitikken på arbejdspladsen. Deres input er afgørende for, at kampagnen når ud til det bredest mulige publikum."

 

Den første bølge af officielle kampagnepartnere, som har tilsluttet sig, består overvejende af organisationer, der har forlænget deres deltagelse efter en vellykket medvirken i kampagnen for 2014-15 "Gode arbejdspladser tager hånd om stress". De kan få gavn af de mange fordele, som partnerskabet tilbyder, herunder større synlighed, kampagneværktøjer og -materialer, netværk og læringsudveksling.

 

Med hensyn til deres forventninger som officiel kampagnepartner sagde Luca Visentini, generalsekretær for EFS (Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation), at: "EFS forventer, at kampagnen kommer til at skabe større opmærksomhed omkring nødvendigheden af at inddrage arbejdstagere og sikkerhedsudvalg i arbejdet med at forbedre forebyggelse for alle aldersgrupper og arbejdspladser og omkring behovet for lovgivningsinitiativer til forbedring af arbejdsvilkårene i Europa."

 

For så vidt angår hans organisations deltagelse i kampagnen sagde Markus J. Beyrer, generaldirektør for BUSINESSEUROPE, at: "Vi er nødt til at se på, hvordan arbejdstagere kan forblive på arbejdsmarkedet i længere tid, i god helbredstilstand og produktive i løbet af deres arbejdsliv. Samtidig bør vi undgå at generalisere og have stereotype opfattelser af folk på grund af deres alder. Vi håber, at kampagnen vil støtte arbejdsgivere ved at give dem nyttige oplysninger og værktøjer til dette formål."

 

Officielle kampagnepartnere har også mulighed for at deltage i en række begivenheder og aktiviteter, herunder chancen for at deltage i konkurrencen i den særlige kategori for kampagnepartnere ved prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Arrangementer til udveksling af god praksis, som organiseres af partnerne selv, vil også blive afholdt regelmæssigt under hele kampagnen. De udgør en anledning til, at organisationer kan drøfte og drage nytte af hinandens erfaringer med vellykket arbejdsmiljøledelse i forbindelse med aldring på arbejdspladsen.

 

Det forventes, at en anden bølge af partnere vil tilslutte sig kampagnen i efteråret 2016. EU-OSHA opfordrer interesserede parter til at indgive en onlineansøgning indtil september 2016.

 

De mediepartnere, som hidtil har tilsluttet sig kampagnen, omfatter journalister og redaktører involveret i arbejdsmiljø over hele Europa, der bruger deres netværk samt print- og onlinemedier og sociale medier til at fremme kampagnen og dens budskaber. De organiserer også arrangementer, medtager kampagnemateriale i afholdelsen af kurser, støtter den europæiske prisuddeling for god praksis og tilskynder til nominering.

 

Links:

 

Officielle kampagnepartnere i 2016-17:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Officielle mediepartnere i 2016-17:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene) (2015), "Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene – 2015".

Bemærkninger til redaktøren: 
1.

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre 2016-2017 skaber øget opmærksomhed om betydningen af en god håndtering af arbejdsmiljøet og risikoforebyggelse gennem hele arbejdslivet og af at tilpasse arbejdet til den enkeltes evner – hvad enten det er i begyndelsen eller slutningen af en arbejdstagers karriere. Ligesom tidligere kampagner vedrørende sunde arbejdspladser koordineres den på nationalt plan af EU-OSHA's knudepunkter og støttes af officielle kampagne- og mediepartnere.

Kampagnen lanceres den 15. april 2016. De vigtigste datoer i kampagnekalenderen omfatter de europæiske arbejdsmiljøuger (oktober 2016 og 2017) og overrækkelse af priserne for god arbejdsmiljøpraksis (april 2017). Kampagnen slutter med topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø (november 2017), hvor alle dem, der har bidraget til kampagnen, samles med EU-OSHA for at gøre status over resultaterne af og erfaringerne fra kampagnen.

2.

Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der løber over to år, gennemføres i mere end 30 europæiske lande og anerkendes som verdens største arbejdsmiljøkampagner af deres art. Deres hovedbudskab er, at vellykket arbejdsmiljøstyring er godt for både arbejdstagerne, virksomhederne og samfundet som helhed.

3.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet forsker i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljøoplysninger og tilrettelægger tværeuropæiske informationskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's 28 medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu