Ny undersøgelse viser, at UV-stråling og udstødningsgasser fra dieselmotorer er de hyppigste typer eksponering for kræftrisiko på Europas arbejdspladser

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Ny undersøgelse viser, at UV-stråling og udstødningsgasser fra dieselmotorer er de hyppigste typer eksponering for kræftrisiko på Europas arbejdspladser

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) præsenterer i dag de første resultater af undersøgelsen af arbejdstagernes eksponering for risikofaktorer for kræft i Europa, som er gennemført med tusindvis af arbejdstagere i seks EU-medlemsstater med det formål at få nøjagtige data, der kan bidrage til at forebygge arbejdsrelateret kræft. 

Det er første gang, vi har en undersøgelse, der undersøger kombineret eksponering og omfatter arbejdstagere, som normalt ikke ville være omfattet, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende eller ansatte i mikro- og små virksomheder, på tværs af alle former for erhverv. Undersøgelsen vil givetvis bidrage til at forbedre forebyggende foranstaltninger og aktualisere evidensbaseret politik.

William Cockburn
administrerende direktør for EU-OSHA

Hver år bidrager kræftfremkaldende stoffer til anslået 100 000 arbejdsrelaterede kræftdødsfald i EU ifølge EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027. For at løse dette problem på arbejdspladsen er det af afgørende betydning at have aktuelle og pålidelige data om arbejdstagernes eksponering for risici, der kan føre til sygdommen. WES blev udarbejdet med det formål at vurdere arbejdstageres sandsynlige eksponering for 24 kendte risikofaktorer for kræft, som omfatter industrikemikalier, procesgenererede stoffer og blandinger samt fysiske risikofaktorer. 

De hyppigste sandsynlige typer arbejdsrelateret eksponering, der blev identificeret, var ultraviolet (UV-) stråling, udstødningsgasser fra dieselmotorer, benzen, respirabelt støv fra respirabelt krystallinsk kvartsstøv (RCS) og formaldehyd. Undersøgelsen omfattede også personer, der havde været udsat for flere typer eksponering i løbet af deres seneste arbejdsuge op til undersøgelsen, dvs. eksponering for mindst to risikofaktorer for kræft, som ikke nødvendigvis forekom på samme tid eller via den samme arbejdsproces. Dataene viser, at mere end 60 % af arbejdstagerne inden for mine- og stenbrudsdrift og i bygge- og anlægssektoren var udsat for flere typer eksponering.

EU-OSHA's administrerende direktør, William Cockburn, udtalte: "Den nye undersøgelse af arbejdstagernes eksponering undersøger grundigt relevante data, der vil hjælpe os med at forstå det nuværende scenarie med eksponering for risiko for kræft på arbejdspladserne. Det er første gang, vi har en undersøgelse, der undersøger kombineret eksponering og omfatter arbejdstagere, som normalt ikke ville være omfattet, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende eller ansatte i mikro- og små virksomheder, på tværs af alle former for erhverv. Undersøgelsen vil givetvis bidrage til at forbedre forebyggende foranstaltninger og aktualisere evidensbaseret politik".

Spørgeskemaerne blev sendt til personer på 15 år eller derover, der arbejdede inden for en hvilken som helst erhvervssektor i Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Ungarn og Finland. I undersøgelsen blev der indsamlet hele 24 402 relevante interviews til analyse. Oplysningerne fra undersøgelsen kan understøtte eventuelle fremtidige ændringsforslag til direktivet om kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stofferog fremme arbejdsmiljøkampagner inden for rammerne afden europæiske kræfthandlingsplan. De kan desuden forbedre forebyggelsen af arbejdsrelaterede sygdomme, navnlig kræft, hvilket er et af de centrale mål i EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i forskellige faser. De første resultater præsenteres for første gang på konferencen "Preventing Work-Related Cancer" (forebyggelse af arbejdsrelateret kræft), der finder sted den 20.-21. november i Madrid i Spanien. Arrangementet er en del af køreplanen for kræftfremkaldende stoffer, et initiativ, der også vil drage fordel af dataene fra WES, da det skal oplyse om risiciene ved eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og udveksle god praksis mellem virksomheder og organisationer.

Link:

Notes to editor:

Undersøgelse af arbejdstagernes eksponering for risikofaktorer for kræft (WES) i Europa

Undersøgelsen af arbejdstagernes eksponering for risikofaktorer for kræft (WES) i Europa har til formål at give aktuelle og pålidelige data om arbejdstagernes eksponering for risici, der kan føre til denne sygdom. Kræft er en af de største sundhedsmæssige udfordringer, som de europæiske arbejdspladser står over for, og undersøgelsen er et grundlæggende redskab til at løse dette problem. Gennem WES kan Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrage til forebyggelse, oplysning og politikudformning, hvilket i sidste ende bidrager til at bekæmpe arbejdsrelateret kræft.

Om EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, X (Twitter), LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

https://osha.europa.eu/da