Pressemeddelelser
TIL ØJEBLIKKELIG OFFENTLIGGØRELSE - 21/10/2019 - 01:30

Vær sammen med EU-OSHA med til at markere den europæiske arbejdsmiljøuge 2019

Mellem den 21. og 25. oktober markerer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og dets netværk af partnere en vigtig milepæl i arbejdsmiljøkampagnen. Den europæiske arbejdsmiljøuge har til formål at øge bevidstheden om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og fremme aktiv og deltagelsesbaseret risikoforebyggelse. Dette års europæiske arbejdsmiljøuge er et led i støtten til den igangværende kampagne, "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien".

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der omfattede næsten 28 000 mennesker i 28 lande, er 65 % bekymret over, at de udsættes for farlige kemikalier. Det er her, at EU-OSHA's e-værktøj for skadelige stoffer kan være til hjælp. Det er gratis og giver arbejdsgiverne den nødvendige støtte og vejledning til at kunne håndtere skadelige stoffer på arbejdspladsen korrekt.

Millioner af arbejdstagere i hele Europa kommer ofte i kontakt med skadelige stoffer på arbejdspladsen, og brugen af sådanne stoffer er stigende. En sådan eksponering kan have en negativ indvirkning på arbejdstagernes sundhed og deres evne til at arbejde på lang sigt, så forebyggelse er ekstremt vigtig. De hundredvis af arrangementer og aktiviteter, som er organiseret for at markere den europæiske arbejdsmiljøuge, har til formål at skabe øget bevidsthed omkring dette spørgsmål og tilskynde til udveksling af bedste praksis for at sikre en effektiv risikoforebyggelse.

Christa Sedlatschek, EU-OSHA's administrerende direktør, mener, at det er afgørende, at alle europæiske virksomheder har adgang til viden og ressourcer, der kan sætte dem i stand til at forbedre deres risikostyring, og hun fremhæver betydningen af kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for opnåelsen af denne målsætning: "Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der omfattede næsten 28 000 mennesker i 28 lande, er 65 % bekymret over, at de udsættes for farlige kemikalier. Det er her, at EU-OSHA's e-værktøj for skadelige stoffer kan være til hjælp. Det er gratis og giver arbejdsgiverne den nødvendige støtte og vejledning til at kunne håndtere skadelige stoffer på arbejdspladsen korrekt."

Det interaktive e-værktøj — udviklet navnlig med henblik på mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) — hjælper virksomheder med at foretage risikovurderinger af brugen af skadelige stoffer og giver dem skræddersyet rådgivning om god praksis og om, hvordan man indfører effektive foranstaltninger på arbejdspladsen. Siden dets lancering i maj 2018 er besøgstallet nået op på hele 26 000, og værktøjet er blevet skræddersyet til Island, Norge og Portugal. 

EU-OSHA arbejder tæt sammen med sit omfattende netværk af partnere for at sætte fokus på den europæiske arbejdsmiljøuge og sikre dens succes. Agenturet retter en særlig tak til sine nationale focal points og til sine officielle kampagnepartnere og mediepartnere for deres støtte, som er afgørende for, at den europæiske arbejdsmiljøuge bliver en succes.

De nationale focal points har organiseret en lang række forskellige arrangementer, der strækker sig over hele ugen. For at give et overblik over kampagnens højdepunkter, udveksle god praksis og reflektere over de indhøstede erfaringer afholdes der afslutningsarrangementer i Østrig, Litauen, Italien og Slovakiet.

 I Spanien sættes der med en konference i Barcelona fokus på nedbringelse af eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer, og med en workshop i Madrid fokus på den afgørende betydning af en stærk risikoforebyggelseskultur for at kunne håndtere farlige stoffer. På en konference i Finland diskuteres sikker håndtering af kemiske agenser på arbejdspladsen, og der gives praktisk vejledning til deltagerne.

 

Derudover afholder kampagnepartnere, mediepartnere og andre engagerede aktører en lang række mindre arrangementer i hele Europa med samme formål — at mindske risiciene forbundet med skadelige stoffer på Europas arbejdspladser.

 

Vær med

Alle — fra arbejdstagere og arbejdsgivere til arbejdsmiljøeksperter og -interessenter — kan deltage i den europæiske arbejdsmiljøuge. For at fremme sikrere og sundere arbejdspladser kan du

 

  • downloade og distribuere de gratis kampagneressourcer
  • organisere et arrangement eller en aktivitet i dit nærområde
  • følge os på de sociale medier med #EUhealthyworkplaces og dele offentlighedsfremmende indlæg og materialer
  • deltage i arrangementer og konkurrencer.

 

Links:

Bemærkninger til redaktøren: 
1.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien 2018-19 skaber øget opmærksomhed om skadelige stoffer på arbejdspladserne og oplyser om, hvordan man forebygger risiciene ved dem. Kampagnen sigter navnlig mod arbejdstagere, der har særlige behov, og målgrupper, der er særligt følsomme over for risiciene, såsom vandrende arbejdstagere og unge. Ligesom tidligere kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø koordineres den på nationalt plan af EU-OSHA's Focal Points og støttes af officielle kampagne- og mediepartnere.

Kampagnen blev iværksat i april 2018. De vigtigste datoer i kampagnekalenderen er de europæiske arbejdsmiljøuger (oktober 2018 og 2019) og overrækkelsen af priserne for film om sunde arbejdspladser (november 2018 og 2019). Kampagnen slutter med topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø (november 2019), hvor alle, der har bidraget til kampagnen, mødes med EU-OSHA for at gøre status over resultaterne af og erfaringerne fra kampagnen.