Pressemeddelelser
TIL ØJEBLIKKELIG OFFENTLIGGØRELSE - 12/11/2019 - 14:00

Topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø fremmer bedste praksis for håndtering af skadelige stoffer på arbejdspladsen

I dag byder Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) de europæiske interessenter inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen velkommen til Bilbao i Spanien til topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø, Efter endnu en vellykket 2-årig kampagne er dette topmøde en perfekt anledning til at overveje de indhøstede erfaringer og udveksle bedste praksis for håndtering af skadelige stoffer på arbejdspladsen.

Kampagnen 2018-2019 er blevet mødt med et hidtil uset engagement. EU-OSHA's focal points har afholdt mere end 350 aktiviteter i over 30 lande med over 17 000 deltagere.

Førende arbejdsmiljøeksperter og beslutningstagere fra hele Europa går sammen med EU's institutioner og EU-OSHA's nationale focal points, officielle kampagnepartnere, mediepartnere og arbejdsmarkedets parter om at reflektere over resultaterne og erfaringerne fra 2018-19-kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien. De vil i den forbindelse udveksle viden og bedste praksis og udforske fremtidige strategier for effektiv forebyggelse og bæredygtig forvaltning af skadelige stoffer.

Mange europæiske arbejdstagere bliver dagligt eksponeret for skadelige stoffer, og brugen af farlige kemikalier er stigende. EU-OSHA's seneste undersøgelse fra 2019, ESENER-3, bekræfter, at 38 % af de europæiske virksomheder rapporterer om potentielt skadelige kemiske eller biologiske stoffer på deres arbejdspladser.[1] EU-OSHA's kampagne for 2018-19 har haft stor virkning med hensyn til at øge bevidstheden om de risici, arbejdstagerne bliver udsat for, og med hensyn til at fremme en forebyggelseskultur.

Christa Sedlatschek, EU-OSHA's administrerende direktør, understreger agenturets forsæt om at skabe en risikoforebyggelseskultur, og hvordan dette har afspejlet sig i kampagnens succes:

"Kampagnen 2018-2019 er blevet modtaget med et engagement, vi ikke har set før. EU-OSHA's focal points har afholdt mere end 350 aktiviteter i over 30 lande med over 17 000 deltagere. Arbejdsmiljøtopmødet markerer afslutningen af denne vellykkede kampagne, som vi vil bygge videre på, dels ved at stille praktiske værktøjer og vejledning til rådighed for vores målgrupper, dels ved fortsat at være inddraget i køreplanen for en handlingsplan for kræftfremkaldende stoffer."

De sideløbende workshops – der afholdes for at tilskynde til diskussion blandt de delegerede – er rettet mod:

  • forebyggelsesforanstaltninger, der skal minimere eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen
  • god praksis og tiltag
  • bæredygtig håndtering og substitution af skadelige stoffer i produktionsprocesserne
  • de fremtidige udfordringer for effektiv forebyggelse 

Et højdepunkt på topmødet er ceremonien i forbindelse med prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet, der fejrer virksomheders innovative bidrag til at forbedre arbejdsmiljøet og fremme bedste praksis. I år bliver 10 organisationer prisbelønnet og hædret for deres proaktive og bæredygtige tilgange til at beskytte arbejdstagerne mod farlige stoffer.

I hovedtalen redegør Greet Schoeters fra Det Europæiske Miljøagentur for sit syn på, hvordan vi kan udnytte tidligere erfaringer som grundlag for at forbedre den fremtidige praksis.

Det sidste møde i arrangementet beskæftiger sig med de igangværende forberedelser til kampagnen for 2020-22 – Sikre og sunde arbejdspladser letter byrden. Denne kampagne – den første, der kører i tre år – er rettet mod at øge bevidstheden om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser og at fremme håndteringen og forebyggelsen af dette udbredte og meget relevante problem.

Topmødet bliver streamet live online, og alle møder bliver optaget og gjort tilgængelige på EU-OSHA's websted.

Links:

[1] Første resultater – den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse om nye og kommende risici (ESENER-3), EU-OSHA, 2019, vil blive offentliggjort senere i 2019.

Bemærkninger til redaktøren: 
1.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien 2018-19 skaber øget opmærksomhed om skadelige stoffer på arbejdspladserne og oplyser om, hvordan man forebygger risiciene ved dem. Kampagnen sigter navnlig mod arbejdstagere, der har særlige behov, og målgrupper, der er særligt følsomme over for risiciene, såsom vandrende arbejdstagere og unge. Ligesom tidligere kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø koordineres den på nationalt plan af EU-OSHA's Focal Points og støttes af officielle kampagne- og mediepartnere.

Kampagnen blev iværksat i april 2018. De vigtigste datoer i kampagnekalenderen er de europæiske arbejdsmiljøuger (oktober 2018 og 2019) og overrækkelsen af priserne for film om sunde arbejdspladser (november 2018 og 2019). Kampagnen slutter med topmødet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø (november 2019), hvor alle, der har bidraget til kampagnen, mødes med EU-OSHA for at gøre status over resultaterne af og erfaringerne fra kampagnen.