Arbejdsmiljøtopmødet 2022 højtideligholder verdens største kampagne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Arbejdsmiljøtopmødet 2022 højtideligholder verdens største kampagne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

I dag indleder Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) arbejdsmiljøtopmødet 2022. Konferencen har til formål at fremhæve den viden og de erfaringer, der i løbet af de seneste to år er indsamlet fra kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen"

EU-OSHA-kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" har bidraget til at øge bevidstheden om effektiv forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, som fortsat er et udbredt problem. Jeg vil gerne rose kampagnepartnerne for deres engagement og ser frem til en livlig udveksling af synspunkter på topmødet om, hvordan vi kan gøre mere for at beskytte arbejdstagernes sundhed.

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder

Førende europæiske eksperter og beslutningstagere mødes i Bilbao den 14.-15. november for at drøfte de primære resultater af kampagnen og udveksle indblik i fremtidige strategier til effektivt at forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær (muskel-, led- og seneskader).

Kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder Nicolas Schmit fremhæver, hvad der er opnået med kampagnen indtil nu:

"Sikring af, at de steder, vi arbejder, er sikre, formålsegnede og opretholder arbejdstagernes sundhed er et af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Sidste år fremlagde Kommissionen EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, som har til formål at håndtere forandringer, forbedre forebyggelsen og øge beredskabet. EU-OSHA-kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" har bidraget til at øge bevidstheden om effektiv forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, som fortsat er et udbredt problem. Kampagnepartnerne skal have ros for deres engagement, og jeg ser frem til en livlig udveksling af synspunkter på topmødet om, hvordan vi kan gøre mere for at beskytte arbejdstagernes sundhed."  

EU-OSHA's fungerende direktør, William Cockburn, redegør for problemets omfang:

Muskel og skeletbesvær kan forebygges, men det er stadig det mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblem i Europa. Både fysiske og psykosociale risikofaktorer (såsom for stor arbejdsbelastning) bidrager til udvikling eller forværring af muskel- og skeletbesvær. Situationen er uden tvivl forværret af ændringer i arbejdsmiljøet, som i vid udstrækning skyldes covid-19-pandemien. Vores seneste OSH Pulse-spørgeundersøgelse viser, at 30 % af arbejdstagerne lider af knogle-, led- eller muskelproblemer eller -smerter, 27 % af stress, depression eller angst, og 37 % af generel træthed. Denne tendens på arbejdspladserne vil desværre med sandsynlighed fortsætte efter pandemien. Lad os fortsat arbejde for at sænke disse tal."

I åbningsmødet indtager flere talere på højt plan podiet for at drøfte, hvordan man kan "lette belastningen" for arbejdstagere i hele EU, herunder:  

  • Nicolas Schmit, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder
  • Yolanda Díaz Pérez, anden næstformand og arbejds- og socialøkonomiminister, den spanske regering
  • Idoia Mendia Cueva, anden næstformand og arbejds- og beskæftigelsesminister, den baskiske regering, og
  • Dragoş Pîslaru, formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Europa-Parlamentet.

Kateřina Štěpánková, viceminister for arbejde og sociale anliggender repræsenterer det tjekkiske EU-formandskab og bidrager til samtalen med et videoindlæg.

Forskere og repræsentanter for nationale og europæiske myndigheder deler deres synspunkter i tre sideløbende sessioner: udfordringer og innovative løsninger i forbindelse med inspektioner af muskel- og skeletbesvær i virksomheder; effektiv støtte til kronisk muskel- og skeletbesvær; og forbindelsen mellem muskel- og skeletbesvær og psykosociale risici.

Men det er ikke alt. Topmødet giver lovning på flere interessante indblik i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i den nye arbejdsverden, blandt andet i en hovedtale om at gøre algoritmer sikre for arbejdstagerne efterfulgt af en paneldebat om emnet.

Et af topmødets højdepunkter er ceremonien for uddelingen af prisen for god arbejdsmiljøpraksis, hvor der sættes fokus på de otte prisvindende organisationer og otte roste organisationer for deres innovative foranstaltninger til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

Begivenheden omfatter også uddelingen af Enterprise Europe Networks arbejdsmiljøpris 2022. I dette prisprogram samarbejder EU-OSHA og Enterprise Europe Network (EEN) om at skabe større bevidsthed om betydningen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Vi opfordrer alle med interesse i arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær til at streame topmødet direkte online. Følg os også på Twitter ved hjælp af hashtaggene #EUOSHAsummit og #EUhealthyworkplaces.

Endelig ser EU-OSHA også frem til den næste udgave af kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2023-2025. "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder" lanceres i oktober 2023.

Link:

Notes to editor:

Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-2022

Arbejdsmiljøkampagnen for 2020-2022, "Sunde arbejdspladser letter belastningen", har til formål at øge bevidstheden om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og udbrede information om, hvordan det kan forebygges og håndteres. Kampagnen koordineres på nationalt plan af EU‑OSHA's focal points og støttes af officielle kampagne- og mediepartnere og Enterprise Europe-netværket. Den har seks primære målsætninger:

  • øge bevidstheden om vigtigheden af at forebygge muskel- og skeletbesvær ved at fremlægge fakta og tal for eksponeringen for muskel- og skeletbesvær og indvirkningen heraf på enkeltpersoner, virksomheder og samfund
  • fremme arbejdspladsvurderinger og proaktiv håndtering af muskel- og skeletbesvær ved at give adgang til relevante værktøjer, retningslinjer, audiovisuelt materiale og andet støttemateriale
  • vise, at muskel- og skeletbesvær udgør en problemstilling, der angår alle, og som er mulig at håndtere
  • forbedre viden om nye og fremvoksende risikofaktorer i forbindelse med muskel- og skeletbesvær
  • fremme vigtigheden af at støtte arbejdstagere med kronisk muskel- og skeletbesvær, så de kan blive reintegreret og forblive på arbejdspladsen, og vise, hvordan dette kan gøres i praksis
  • fremme effektivt samarbejde ved at bringe forskellige interessenter sammen og facilitere udveksling af information, viden og god praksis.