Pressemeddelelser
TIL ØJEBLIKKELIG OFFENTLIGGØRELSE - 17/09/2019 - 01:30

Uddelingen af priser for god arbejdsmiljøpraksis fremhæver eksempler på håndtering af farlige stoffer på arbejdspladsen

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) offentliggør prisbelønnede og roste eksempler på organisationer, der anlægger en innovativ tilgang til at imødegå risici som følge af farlige stoffer, som led i konkurrencen om den 14. prisuddeling for god praksis. Priserne anerkender organisationer, der i har gjort en særlig indsats for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og som fremmer praksis, der beskytter arbejdstagerne og øger produktiviteten.

De vindende eksempler er fra virksomheder og organisationer af vidt forskellig størrelse og fra forskellige sektorer, men alle med ét mål tilfælles: at etablere en forebyggelseskultur og beskytte arbejdstagerne mod farlige stoffer

Priskonkurrencen 2018-2019 er et vigtigt led i EU-OSHA's kampagne Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien. DR. Christa Sedlatschek, EU-OSHA's administrerende direktør, udtalte følgende om uddelingens betydning: "Vi er rigtig glade for at se, at der er så mange forskellige stærke eksempler på god praksis for sikkerhed og sundhed på arbejdspladser, hvor der håndteres farlige stoffer. De eksempler, der har vundet, er virksomheder og organisationer, der er vidt forskellige i størrelse og tilhører forskellige sektorer, men de har allesammen det mål, at de vil skabe en forebyggelseskultur, og at de vil beskytte arbejdstagerne mod farlige stoffer."

Seks organisationer er blevet prisbelønnet:

  • den tjekkiske medicinalvirksomhed VAKOS XT, a.s., som sammen med indenrigsministeriet udviklede et program for foranstaltninger til at beskytte personel i offentlig tjeneste mod at blive eksponeret for ulovlige narkotika under politiaktioner i ulovlige narkotikalaboratorier, osv.
  • Eiffage Infrastructures, en stor fransk virksomhed inden for vejbyggeri og vedligeholdelse, som nyudviklede en teknik til helt at eliminere brug af farlige opløsningsmidler i sine analyselaboratorier
  • det tyske glarmesterforbund, som udviklede og fremmede indførelsen af en sikker og økonomisk teknik til at håndtere asbestholdige materialer
  • Peluquería Elvira, en lille frisør- og skønhedssalon, som eliminerede farlige stoffer og skabte nye arbejdsforhold i andre saloner i hele Spanien
  • Atlas Copco Industrial Technique AB, en fremstillingsvirksomhed i Sverige, der skabte en deltagelses- og samarbejdskultur og indførte kollektive foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere mod potentielt farlige kulstofnanorør
  • den lille nederlandske landbrugsvirksomhed Mansholt BV, der i samarbejde med det nationale sektororgan for arbejdsmiljø, indførte en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte arbejdstagerne mod farligt støv.

Yderligere fire organisationer blev fremhævet som rosværdige: Wiens ombudskontor for miljøbeskyttelse i Østrig, byggevirksomheden BAM Ireland i Irland, den slovenske fremstillingsvirksomhed Gorenje, d.d., og British Occupational Hygiene Society i Det Forenede Kongerige.

Tilmeldingerne blev først bedømt på nationalt niveau: Hvert land nominerede op til to vindere til den paneuropæiske konkurrence. Den europæiske jury så på, hvordan god praksis blev indført, hvordan risikovurdering blev foretaget, og hvordan man havde fulgt STOP-princippet — dvs. hvordan man havde fulgt en hierarkisk tilgang til forebyggelse, hvor substitution blev prioriteret, efterfulgt af tekniske og organisatoriske foranstaltninger og i sidste instans personlige værnemidler. Juryen så desuden på, om interventionerne førte til reelle, påviselige forbedringer af arbejdsmiljøet ved en helhedstilgang, hvor arbejdstagerne inddrages, og ledelsen engageres. De valgte interventioner er bæredygtige over tid og kan overføres til andre organisationer eller medlemsstater, og de går længere end kravene i den nationale lovgivning.

Som anerkendelse af disse organisationers bidrag til forbedring af sikkerhed og sundhed og for at øge kendskabet til den indførte gode praksis modtager hver af de prisbelønnede organisationer en præmie, og hver af de roste organisationer får et certifikat ved en særlig ceremonitopmødet om sunde arbejdspladser i Bilbao i november.

Læs mere om de enkelte prisvindende og roste eksempler i pjecen om prisuddelingen for god praksis

Besøg webstedet "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien"

Bemærkninger til redaktøren: 
1.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Agenturet undersøger, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljømæssige oplysninger og tilrettelægger paneuropæiske oplysningskampagner. Agenturet blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af EU's medlemsstater og lande uden for EU.

Du kan nu følge os på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube eller tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev OSHmail. Du kan også vælge at modtage regelmæssige nyheder og oplysninger fra EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu