You are here

Presserum

Hvad nyt er der?
03/10/2017

I forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge 2017 foregår der i hele Europa oplysningsarrangementer og -aktiviteter med henblik på at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring.

Under fællesbetegnelsen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre er ugen (23.-27. oktober) en ideel mulighed for myndighederne, private virksomheder og borgerne til at gøre en indsats.

Pressemeddelelser

23/10/2017 - 01:30

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) starter den europæiske arbejdsmiljøuge i dag. Arbejdsmiljøugen, der løber frem til den 27. oktober, giver virksomheder, arbejdsmiljø- og sundhedseksperter og -arbejdere lejlighed til at samles og udveksle bedste praksis om bæredygtigt arbejde og sund aldring som led i kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre".

04/09/2017 - 01:30

På den 21. verdenskongres om arbejdsmiljø, der afholdes i Singapore den 3.-6. september, præsenterer EU-OSHA sammen med Den Internationale Arbejdsorganisation nye skøn over omkostningerne ved dårligt arbejdsmiljø. De nye resultater viser, at arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme hvert år medfører et globalt tab på 3,9 % af BNP, hvilket vil sige cirka 2 680 mia. euro på årsbasis [1].