You are here

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

I Republikken Makedonien henhører arbejdsmiljøområdet under det statslige arbejdstilsyn, som er en integreret del af ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik.Som en integreret del af ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik gennemfører det statslige arbejdstilsyn via sine egne inspektører tilsyn med overholdelsen af lovgivningen vedrørende arbejdsrelationer, arbejdsmiljø, arbejdstilsyn, funktionærer, beskæftigelse og forsikring i tilfælde af arbejdsløshed, vikarbureauer, beskæftigelse af handicappede, beskæftigelse af udlændinge, volontørarbejde, uddannelse, handel, beskyttelse mod rygning, kollektive overenskomster, ansættelsesaftaler, vedtægter for arbejdsmiljø og øvrige bestemmelser (se her)Arbejdsmiljø er et tværfagligt område, der omfatter en lang række bestemmelser vedrørende specifikke arbejdsopgaver og -processer. Indførelsen af foranstaltninger, normer og standarder med henblik på at skabe sikre arbejdvilkår i Republikken Makedonien har gjort arbejdsmiljøområdet til en konstitutionel kategori. Arbejdsmiljølovgivningen indgår som en integreret del af tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsprocesserne med det resultat, at samtlige arbejdstagere er sikret i overensstemmelse med det forfatningsmæssige princip om beskyttelse af arbejdstagerne på arbejdspladsen. Det komplekse begreb "arbejdsmiljø" omfatter ikke kun beskyttelse af arbejdstageren mod fysiske skader eller erhvervssygdomme, men tillige beskyttelse af den pågældendes psykiske (moralske) personlighed, hvilket er et kompliceret emne af stadig større betydning.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Makedonien
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-mailadresse: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk