Velkommen til EU-OSHA's dokumentregister!

I henhold til artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der blev gennemført ved forordning 1049/2001 af 30. maj 2001, har enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur går stærkt ind for at forbedre gennemsigtigheden og gennemførte i maj 2004 forordning 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter ved en afgørelse truffet af bestyrelsen.

Aktindsigt i dokumenter er omfattet af følgende regler og lovgivningsbestemmelser.

Det fremgår af registret, hvilke dokumenter der allerede er blevet offentliggjort. I så fald kan deres indhold vises og downloades direkte fra databasen.

Se register over disponible dokumenter

For at få aktindsigt i dokumenter, der ikke er tilgængelige fra registret, skal du udfylde og indsende ansøgningsformularen.

Ansøgningsformularer kan også indsendes pr. brev eller e-mail på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog til:

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Dokumentationsafdelingen
12 Santiago de Compostela, 5. etage (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spanien

E-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Der kan være begrænset aktindsigt i dokumenter, som er omfattet af undtagelserne i artikel 4 og 9 i forordning 1049/2001.

Bemærk venligst, at eventuelle henvisninger i registret ikke er retligt bindende. Kun retsakter offentliggjort i EU-Tidende er bindende.