You are here

Forebyggelse af svig og interessekonflikter

EU-OSHA bestræber sig på at forbedre forebyggelse og afsløring af svig og forbedre betingelser for at undersøge forekomster af svig og sikre den nødvendige genopretning ved hjælp af proportionelle og afskrækkende sanktioner under fuld overholdelse af retssikkerhedsgarantierne.

Forebyggelse af svig

Med dette for øje har agenturet vedtaget en omfattende strategi for bekæmpelse af svig, der afgrænser de enkelte interesserede parters forpligtelser.

Dette stemmer overens med agenturets finansforordning (artikel 30 og 111) og med kravene i køreplanen for opfølgning af den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer (Roadmap on the follow up of the common approach on the future of EU Agencies) fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe.

Nyttige links

Forebyggelse af interessekonflikter 

Ligeledes forpligter EU-OSHA sig på at sikre integriteten af sine beslutninger og meddelelser og på at fremme en ansvarlighedskultur som grundlag for sit arbejde og sine aktiviteter. Derfor er håndteringen og forebyggelsen af interessekonflikter af afgørende betydning.

Ved deres udnævnelse og hvert femte år derefter skal medlemmerne af bestyrelsen, forretningsudvalget og de rådgivende grupper indgive en interesseerklæring og en sammenfatning af deres CV som led i agenturets politik for håndtering af interessekonflikter. Denne politik omfatter en erklæring om beskyttelse af personoplysninger, en procedure for indgivelse, bedømmelse og godkendelse af interesseerklæringen og CV-sammenfatningen og en procedure for tillidsbrud.

Ydermere er den administrerende direktørs og de ledende medarbejderes interesseerklæringer og CV-sammenfatninger, for at sikre gennemsigtigheden, også offentligt tilgængelige.

Bestyrelsen vedtager også en strategi til bekæmpelse af svig for agenturet.

Nyttige links

Agenturets politik for håndtering af interessekonflikter, inklusive erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Procedure for indgivelse, bedømmelse og godkendelse af interesseerklæringen og cv-sammenfatningen

Procedure for tilfælde af misbrug

Interesseerklæringer og CV-sammenfatninger fra medlemmerne af bestyrelsen, forretningsudvalget og de rådgivende grupper

Den administrerende direktørs og de ledende medarbejderes interesseerklæringer og CV-sammenfatninger