EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

28/06/2016
V projektu, který se zabývá mikropodniky a malými podniky, velkou skupinou nejvíce ohroženou výskytem pracovních úrazů a nemocí z povolání, agentura EU-OSHA zjišťuje, jak mohou politiky, strategie a praktická...
23/06/2016
OiRA je u mikropodniků a malých podniků v Evropě čím dál oblíbenějším nástrojem pro hodnocení rizik. OiRA je internetová aplikace vyvinutá agenturou EU-OSHA, která mikropodnikům a malým podnikům umožňuje...
21/06/2016
Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017, která se zaměřuje na udržitelný pracovní život a zdravé stárnutí, se připojila první vlna oficiálních partnerů kampaně. Připojením...
14/06/2016
Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2015 vyzdvihuje hlavní činnosti agentury v uvedeném roce. Všechny stěžejní projekty agentury byly úspěšné: byla zveřejněna první zjištění průzkumu ESENER-2, projekt OiRA...
Doporučené zdroje