EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

26/07/2016
Hrdina zdravých pracovišť Napo nás vede ke zdravé budoucnosti. V novém filmu dostal Napo schopnost cestovat časem. Díky své nové schopnosti může bádat jak v minulosti, tak v budoucnosti a odhalovat klíčové...
20/07/2016
K dispozici máte řadu praktických nástrojů, pokynů a publikací , které vám mohou pomoci zajistit zdravé a bezpečné pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Přečtěte si naše případové studie a zjistěte, jak se...
14/07/2016
Agentura EU-OSHA provedla v rámci pilotního projektu Evropského parlamentu týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví starších pracovníků analýzu postupů na pracovišti v oblasti BOZP a přezkum nejnovější...
12/07/2016
Chce vaše organizace o své činnosti v oblasti své odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat širší publikum a síť podobně smýšlejících mezinárodních skupin? Chce si vaše mediální...
Doporučené zdroje