Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod

Hlavní zprávy

Srovnávání a sdílení příkladů správné praxe v BOZP - shrnutí

24.03.2015

Nyní je nově k dispozici shrnutí z akce „Srovnávání a sdílení příkladů správné praxe v BOZP“, která podnikům slouží jako příležitost k porovnávání znalostí postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. V rámci akce se konaly čtyři semináře na tato témata: ponaučení z úrazů, vedení v oblasti BOZP, kultura bezpečnosti a ochrany zdraví a ukazatele výkonnosti v oblasti BOZP.
 

Více…

Nástroj OiRA v evropském odvětvovém sociálním dialogu

17.03.2015

Úspěch projektu on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) se neodráží pouze v počtu partnerů na vnitrostátní úrovni, kteří se k němu připojili (15). Jedinečných možností, které nástroj OiRA nabízí, využívá i několik výborů pro evropský odvětvový sociální dialog.
 

Více…

Přední evropské podniky a organizace oceněny za řízení stresu na pracovišti

05.03.2015

V rámci kampaně agentury EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ agentura na slavnostním udílení cen, kterému předsedala evropská komisařka Marianne Thyssenová a ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková, přivítala přes 100 dalších oficiálních partnerů kampaně, kteří již provádějí opatření ke snižování psychosociálních rizik a stresu na pracovišti.
 

Více…

8. březen – Mezinárodní den žen

04.03.2015

Již více než 100 let je Mezinárodní den žen oslavou úspěchů, kterých ženy na celém světě dosáhly v ekonomické, politické a sociální oblasti, a výrazem podpory větší rovnosti žen a mužů. V Evropské unii představují ženy 45 % zaměstnaného obyvatelstva, avšak příliš mnoho pracovních míst je stále koncipováno jako pracovní místa pro muže. K otázkám BOZP je třeba zaujmout přístup „zohledňující rovnost žen a mužů“, aby byl ženám umožněn zdravější, bezpečnější a produktivnější pracovní život.

Více…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviště 2014–2015

Psychosociální rizika mohou vznikat na každém pracovišti a kvalita jakéhokoli pracoviště významně souvisí s mírou stresu, který zaměstnanci pociťují.

Projekt EP pro starší pracovníky

Projekt Evropského parlamentu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci starších pracovníků

Napo: Bezpečnost s úsměvem

Seznamte se s obyčejným pracovníkem, který se stal filmovou hvězdou. Napo je hrdinou animovaného světa práce. Jeho filmy bez dialogů mají co říci jak dospělým, tak mladým pracovníkům.

ESENER: Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik

Získejte informace o tom, jak vedoucí pracovníci a zástupci zaměstnanců v celé Evropě provádějí řízení rizik BOZP na svých pracovištích.

OiRA: projekt on-line interaktivního hodnocení rizik

Seznamte se s naší zdarma dostupnou webovou aplikací, která umožňuje stále se rozrůstající síti partnerů vyvíjet nástroje pro hodnocení rizik pro malé podniky a mikropodniky na základě jejich konkrétních potřeb.