EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

26/09/2016
Bulharský inspektorát práce zahájil projekt zaměřený na zvyšování povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Projekt s názvem „Optimalizace a inovace“...
21/09/2016
The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21 st to 22 nd of September 2016. ASCH is a tripartite body, aimed to streamline...
19/09/2016
Hosted by the Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) and co-sponsored by the World Health Organization (WHO), this event brings together the world’s leading researchers, practitioners, policy-...
08/09/2016
Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je...
Doporučené zdroje