EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

26/04/2016
Psychosociální rizika a stres při práci jsou v současnosti uznávány jako globální problémy, s nimiž se potýkají všechny země, všechna povolání a všichni pracovníci. Stresem na pracovišti je třeba se zabývat...
21/04/2016
Pokud jste mezinárodní nebo celoevropská organizace či společnost, agentura EU-OSHA vás zve, abyste se stali oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016–17. Postavení...
19/04/2016
Evropská akademie psychologie ochrany zdraví při práci (European Academy of Occupational Health Psychology, EAOHP) a agentura EU-OSHA měly tu čest udělit profesorce Karině Nielsenové první cenu Eusebia Riala...
15/04/2016
Dne 15. dubna 2016 agentura EU-OSHA společně s Evropskou komisí a nizozemským předsednictvím Rady EU v Bruselu zahájí svoji kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku ...
Doporučené zdroje