Hlavní zprávy

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Policista, recepční a podiatr s chronickou muskuloskeletální poruchou hovoří o svých zkušenostech ve studii o nejrozšířenějším celosvětovém zdravotním problému pracovníků. Vystupují v souboru případových...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
Cílem nové zprávy, která shrnuje výsledky velkého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zvýšit informovanost o expozici biologickým činitelům na pracovišti a poskytnout...

© Cristina Vatielli

21/07/2020
Problém stárnoucí a ubývající pracovní síly není pro Evropu nový. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku od 55 do 64 let tvořit 30 nebo více % pracovních sil. Mnoho pracovníků zatím odchází z...