Hlavní zprávy

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

12/08/2020
S ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 a nouzovou situaci v oblasti klimatu, která vyžaduje naléhavá celosvětová opatření, nabyla aktivní účast mladých lidí zásadního významu. Právě proto se na Mezinárodní...

© EU-OSHA

10/08/2020
Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích. Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů...

source: napofilm.net

07/08/2020
Pokaždé se mu podaří to samé: vykouzlit na vaší tváři široký úsměv a dát vám tipy ohledně bezpečnosti, které vám utkví v paměti. Bez ohledu na věk má Napo důležité ponaučení pro všechny, kdo vkročí do jeho...