Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod Témata Hodnocení rizik
risk assessment

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je základním kamenem evropského přístupu k prevenci nemocí z povolání a pracovních úrazů.

Existují pro to dobré důvody. Pokud není hodnocení rizik – začátek procesu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví – provedené dobře nebo není provedené vůbec, je pravděpodobné, že nebudou stanovena nebo zavedena odpovídající preventivní opatření.

 

Každoročně se miliony osob v EU zraní v práci nebo si na pracovišti vážně poškodí své zdraví. Proto je hodnocení rizik tak důležité - je klíčem ke zdravému pracovišti. Hodnocení rizik je dynamický proces, který podnikům a organizacím umožňuje zavést proaktivní politiku řízení rizik na pracovišti.

 

Z těchto důvodů je důležité, aby podniky všech druhů a velikostí prováděly pravidelné hodnocení. Řádné hodnocení rizik mimo jiné vyžaduje vzít v úvahu všechna příslušná rizika (nejen ta okamžitá nebo zřejmá), zkontrolovat účinnost přijatých bezpečnostních opatření, zdokumentovat výsledky hodnocení a hodnocení pravidelně přezkoumávat, aby bylo aktuální.

 

Nejdůležitějším evropským právním předpisem, který se týká hodnocení rizik, je rámcová směrnice 89/391. Tato směrnice byla převedena do vnitrostátních právních předpisů. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých pracovníků přísnější opatření (z tohoto důvodu byste si měli zjistit, jaké konkrétní právní předpisy týkající se hodnocení rizik existují ve vaší zemi).

 

Evropská komise vypracovala důležité pokyny, aby členským státům, stejně jako zaměstnavatelům a zaměstnancům, pomohla splnit jejich povinnosti spojené s hodnocením rizik, jak je stanoví rámcová směrnice 89/391. Informace uvedené v tomto oddíle jsou založeny na těchto pokynech.

Přístup k hodnocení rizik v několika krocích

Co musím udělat já?

Kategorie: