You are here

Publikace
14/08/2017

Usilujeme o bezpečnější, zdravější a úspěšnější malé podniky

Usilujeme o bezpečnější, zdravější a úspěšnější malé podniky

Agentura EU-OSHA zkoumá bezpečnost a ochranu zdraví při práci v evropských mikropodnicích a malých podnicích.

Je třeba vyvinout další úsilí, abychom rozeznali specifické výzvy v oblasti BOZP, kterým tyto podniky čelí, a identifikovali praktická řešení.

Downloadin:EN