You are here

Publikace
11/04/2018

Technické posouzení rozšíření druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Technické posouzení rozšíření druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Tato zpráva představuje zjištění podrobného technického posouzení druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2). Vypracování tohoto posouzení bylo zadáno zejména s cílem přezkoumat dopad rozšíření tematických okruhů průzkumu o mikropodniky a podniky z odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství.

Zahrnutí těchto podniků podle všeho nesnížilo kvalitu údajů. Jedná se o důležitý krok v rámci budování spolehlivé základny poznatků, neboť tyto podniky sehrávají v hospodářství významnou roli. Zpráva rovněž zahrnuje doporučení ke zlepšení v postupech výběru respondentů, která mohou být s předstihem uplatněna v průzkumu ESENER-3.

Downloadin:EN