Technické posouzení rozšíření druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
11/04/2018 Typ: Zprávy 100 strany

Technické posouzení rozšíření druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistika

Tato zpráva představuje zjištění podrobného technického posouzení druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2). Vypracování tohoto posouzení bylo zadáno zejména s cílem přezkoumat dopad rozšíření tematických okruhů průzkumu o mikropodniky a podniky z odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství.

Zahrnutí těchto podniků podle všeho nesnížilo kvalitu údajů. Jedná se o důležitý krok v rámci budování spolehlivé základny poznatků, neboť tyto podniky sehrávají v hospodářství významnou roli. Zpráva rovněž zahrnuje doporučení ke zlepšení v postupech výběru respondentů, která mohou být s předstihem uplatněna v průzkumu ESENER-3.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu