You are here

Publikace
05/10/2016

Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – informační list

Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – informační list

Tento informační list vychází z přehledu a přináší hlavní závěry týkající se žen, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a udržitelné práce v kontextu stárnoucí pracovní síly.

Zdůrazňuje rozdíly mezi muži a ženami spojené s věkem (jak biologické, tak sociální) a to, jak je lze zvládat v souvislosti s BOZP. Doporučuje celoživotní přístup k vytváření udržitelné práce pro muže a ženy. Také zdůrazňuje význam zohledňování věku a genderu při hodnocení rizik s cílem řešit rovnost na pracovišti a význam propagování přínosů rozmanitosti ve strategiích týkajících se BOZP.  

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV