You are here

Publikace
04/10/2016

Ženy a stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – shrnutí

Ženy a stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – shrnutí

Tento dokument shrnuje zjištění týkající se interakce mezi genderem a věkem v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zdůrazňuje potřebu zohledňovat změny spojené s věkem ve vztahu k (biologickým) rozdílům mezi pohlavími (jako je menopauza – zde výzkum chybí) a genderovým (sociálním) rozdílům včetně vertikální (hierarchické rozdíly) a horizontální (různá převládající odvětví) segregace, v důsledku nichž jsou ženy vystavené odlišným rizikům než muži. Jelikož tyto rozdíly trvají po celý pracovní život, dospívá zpráva k závěru, že do hodnocení rizik v rámci celoživotního přístupu je nutné začlenit jak gender, tak stárnutí.

Downloadin:EN