You are here

Publikace
21/03/2014

Shrnutí – Priority výzkumu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě v letech 2013–2020

Shrnutí – Priority výzkumu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě v letech 2013–2020

V roce 2012 vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zprávu, která má definovat priority výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období let 2013–2020. Cílem bylo přispět k vypracování případné strategie Evropské unie v oblasti BOZP a k rámcovému programu EU pro výzkum Horizont 2020, jakož i podpořit koordinaci a financování výzkumu v oblasti BOZP v EU. Zpráva je aktualizací pracovního dokumentu agentury EU-OSHA „Priority výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU-25“, která byla zveřejněna v roce 2005, s ohledem na nejnovější vývoj vědeckých poznatků v tomto oboru, změny ve světě práce a poslední trendy, které mají dopad na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV