You are here

Publikace
29/03/2018

Propagace platformy OiRA ve Francii

Propagace platformy OiRA ve Francii

Nástroje OiRA ve Francii (vyvinuté institutem INRS) se ukázaly jako velmi úspěšné, pokud jde o zapojení malých a středních podniků (MSP), a při podněcování těchto podniků, aby provedly hodnocení rizik. Tato případová studie shrnuje činnosti v odvětví silniční dopravy a restaurací, jejichž cílem bylo oslovit MSP a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Shrnutí nabízí obecné informace o těchto odvětvích a myšlenky, z nichž vychází hlavní zaměření obou nástrojů.

Je vysvětleno zapojení různých partnerů do procesu a jsou určeny faktory úspěchu.

Downloadin:EN