You are here

Publikace
26/04/2017

Leták k platformě OiRA

Leták k platformě OiRA

Tento dokument stručně shrnuje hlavní body týkající se platformy OiRA – co to je, proč ji používat, pro koho je určená a jak funguje. Zároveň uživatelům poskytuje přehled nástrojů OiRA a informace, jak se k nim dostat.

Objednat výtiskKnihkupectví EU: Můžete si objednat tištěnou kopii tohoto dokumentu
Downloadin:EN