You are here

Publikace
26/04/2017

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2016-2017

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2016-2017

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA jako součást kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Tato kampaň podporuje udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a ceny jsou udělovány společnostem a organizacím za představení vynikajících a inovativních metod podpory udržitelné práce v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

Souhrny příkladů zveřejněných v této brožuře ukazují výsledky a přínosy, jichž může organizace dosáhnout, když se pustí nad rámec základních zákonných požadavků BOZP a rozpozná potenciál udržení zaměstnanců během jejich pracovní kariéry při zdraví.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | SK | SL