You are here

Publikace
25/05/2018

Shrnutí: Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění – nástroje a postupy

Shrnutí: Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění – nástroje a postupy

Stanovení diagnózy nádorového onemocnění má okamžité a dlouhodobé následky, a to i po skončení léčby.

Tento projekt zkoumá výzvy spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci, jimž čelí zaměstnavatelé i zaměstnanci, když se pracovníci vracejí do práce poté, co jim bylo diagnostikováno nádorové onemocnění. Tato zpráva uvádí příklady úspěšných nástrojů a postupů v jednotlivých zemích, které pomáhají předcházet dlouhodobé pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti.

Downloadin:DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | LV | NL | PT | RO | SL