You are here

Publikace
15/02/2018

Shrnutí – Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropských pracovištích – důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Shrnutí – Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropských pracovištích – důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Zpráva popisuje, jak může zapojení vedení a zástupců zaměstnanců do řízení BOZP výrazně zvýšit pravděpodobnost uplatňování správné praxe ve společnosti.

Poukazuje rovněž na nutnost v souladu se strategickým rámcem EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 a evropským pilířem sociálních práv pomáhat s BOZP mikropodnikům a malým podnikům.

Upozorňuje také, že je třeba se zabývat tendencí organizací zaměřovat se spíše na tradiční „bezpečnostní“ aspekty BOZP než na zdravotní a psychosociální rizika, a to zejména v mikropodnicích a malých podnicích a v určitých odvětvích.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL