You are here

Publikace
11/07/2016

Shrnutí: Zpráva o analýze správné praxe na pracovišti a potřeb podniků z hlediska podpory

Shrnutí: Zpráva o analýze správné praxe na pracovišti a potřeb podniků z hlediska podpory

Tento dokument shrnuje zprávu, která zkoumá, jakými postupy na pracovišti 36 podniků různé velikosti a z různých odvětví řeší problémy spojené se stárnoucí pracovní silou. Zabývá se otázkou, jak buď udržet starší pracovníky v pracovním procesu déle, nebo zlepšit zdraví a blaho všech zaměstnanců bez rozdílu věku. Věnuje se tomu, čím jsou politiky a postupy motivovány a poháněny, i faktorům úspěchu jejich provádění a souvisejícím problémům. Případové studie též poukazují na skutečnost, že s prováděním uvedených postupů se potýkají zejména malé podniky a mikropodniky. Zpráva navrhuje typ podpory, která by podnikům pomohla, a doporučuje další kroky.

Downloadin:EN