You are here

Publikace
25/05/2018

Rady pro zaměstnavatele pro návrat zaměstnanců s nádorovým onemocněním do práce

Rady pro zaměstnavatele pro návrat zaměstnanců s nádorovým onemocněním do práce

Tento leták poskytuje podrobné pokyny pro zaměstnavatele, jak postupovat, pokud je některému zaměstnanci diagnostikováno nádorové onemocnění.

Doporučení se týkají čtyř různých fází, které následují po stanovení diagnózy: okamžiku, kdy pracovník zaměstnavateli sdělí svoji diagnózu, období léčby, plánování návratu pracovníka do práce a vlastní návrat pracovníka do pracovního procesu.

Pro každou z těchto fází jsou uvedeny klíčové aspekty týkající se nezbytných bezpečnostních a zdravotních opatření, povinností zaměstnavatele a další náměty na diskusi s daným zaměstnancem.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV