Working with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs)

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Popis

This article covers any problem that affects muscles, bones or joints and impacts on a person’s ability to work.  It may be caused or aggravated by work and then is often called a ‘work-related musculoskeletal disorder (work-related MSD)’.  

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Neomezeno na určité odvětví
Nebezpečí: 
Práce se stávající muskuloskeletální nemocí
Health effects: 
Zhoršování stávajícího (chronického) onemocnění
Prevention measures: 
Úpravy po úrazu / nepřítomnost z důvodu nemoci
Rehabilitace, fyzioterapie atd.
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby s muskuloskeletální poruchou či nemocí
Cílová skupina: 
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Zaměstnavatelé
Lékař pracovně lékařské péče
Pracovníci
Priority area: 
Chronická onemocnění
Prevence
Psychosociální rizika
Date of Publication / Year : 
2019