The work of emergency medical technician-paramedics: understanding the risks in order to prevent musculoskeletal disorders

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
Canada
Languages: 
English
French
Provider: 
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Popis

This document summarizes the key results of a major study of the risks of musculoskeletal disorders (MSDs) in emergency medical technician-paramedics (EMT-Ps) with the intent of: making stakeholders aware of the risks of MSDs associated with the profession of EMT-P and encouraging the development and implementation of various preventive measures and the enhancement of training and professional development activities

 

Access tool

Language of original language description: 
English
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Ústavní zdravotní péče
Nebezpečí: 
Statické polohy – stání
Statické polohy – sezení
Ruční manipulace s břemeny
Prudké pohyby
Psychosociální rizika / rizika stresu
Nepřirozené polohy
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Pokyny
Cílová skupina: 
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2017