Solutions for the prevention of musculoskeletal injuries in foundries

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
USA
Languages: 
English
Provider: 
Occupational Safety and Health Administration

Popis

"This publication presents ergonomic solutions that are already implemented within some foundries. OSHA

recommends that foundries consider these solutions in the context of a broader, systematic process that includes the elements described in this publication. Such a process will make it more likely that any solutions implemented will be both cost-effective and successful in reducing injuries. This document includes an introduction, a process for protecting workers, solutions that employers can use to help reduce MSDs in foundries, and additional sources of information on ergonomic applications in foundries."

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
Odlévání železa
Nebezpečí: 
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Prudké pohyby
Nepřirozené polohy
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Odstranění nebezpečí
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Pokyny
Cílová skupina: 
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2012