Prevention of musicians’ MSDs. Methodical recommendations

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
Litva
Languages: 
Lithuanian
Provider: 
Institute of Hygiene

Popis

These methodical recommendations present the most common MSDs among musicians. They provide a comprehensive list of MSDs associated with the usage of the musical instrument. The recommendations provide knowledge of occupational risk factors, preventive actions and explain the ways in which MSDs  can be prevented. The recommendations are addressed to musicians, music school teachers and concert organisation managers, musician’s educators, family medicine providers and occupational physicians, occupational health specialists, occupational safety and health specialists

 

Access tool

Language of original language description: 
Lithuanian

Other data

Sector / Industry covered: 
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
Nebezpečí: 
Nepřirozené polohy
Statické polohy – stání
Statické polohy – sezení
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Pokyny
Cílová skupina: 
Pracovníci
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2017