Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) for pickers

Back to MSDs and filter
Prevention of musculoskeletal disorders (MSDs) for pickers

Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) pour les cueilleurs

Type of item
Guides & Tools
Country
Belgie
Languages

French

Dutch

Provider
Provider (English)
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue
Provider (Original)
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Description

The brochure, specifically designed for pickers, answers three questions: What is a musculoskeletal disorder? What are the risks of MSDs? And most importantly, how can MSDs be prevented? The brochure, written by PREVENT, is illustrated with photos showing real work situations.

 

De par la nature de leur profession, lescueilleurs sont exposés au risque de troubles musculosquelettiques. La brochure répond à trois questions : C’est quoi un trouble musculosquelettique ? Quels sont les risques de TMS ? Et surtout, comment prévenir les TMS ? La brochure, rédigée par PREVENT, est illustrée de photos présentant des situations de travail réelles.

 

Access tool

Language of original language description

French

Dutch

Other data

Sector / Indrustry covered
Pěstování tropického a subtropického ovoce
Pěstování citrusových plodů
Pěstování jádrového a peckového ovoce
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
Pěstování olejnatých plodů
Hazards
Nepřirozené polohy
Prudké pohyby
Dlouhá pracovní doba
Ruční manipulace s břemeny
Statické polohy – stání
Health effects
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Purpose of the material
Pokyny
Target audience
Zaměstnavatelé
Pracovníci
Priority area
Ennetamine
Year
2012