Prevention of Musculoskeletal Disorders (MSD) General Information Brochure

Back to MSDs and filter
Prevention of Musculoskeletal Disorders (MSD) General Information Brochure

Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) Brochure générale d’information

Type of item
Guides & Tools
Country
Belgie
Languages

French

Dutch

Provider
Provider (English)
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue
Provider (Original)
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Description

This general brochure for the prevention of musculoskeletal disorders (MSD) has been developed to meet the need for a comprehensive information tool on the risk of MSDs. This guide has three main objectives: to know how the musculoskeletal system works, to understand how it can deteriorate and to propose appropriate solutions to avoid developing MSDs.

 

Cette brochure générale de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) a été développée pour répondre au besoin d’un outil informatif complet sur le risque de TMS. Ce guide poursuit principalement trois objectifs: connaître le fonctionnement de l’appareil musculosquelettique, comprendre comment il peut se détériorer et proposer des solutions adaptées pour éviter de développer les TMS. 

 

Access tool

Language of original language description

French

Dutch

Other data

Sector / Indrustry covered
Neomezeno na určité odvětví
Hazards
Prudké pohyby
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Statické polohy – sezení
Statické polohy – stání
Používání zobrazovacích jednotek
Health effects
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Purpose of the material
Obecné informace
Pokyny
Target audience
Zaměstnavatelé
Bezpečnostní pracovníci
Lékař pracovně lékařské péče
Konzultant BOZP
Priority area
Ennetamine
Year
2017