Prevention of musculoskeletal disorders in the hospital sector

Back to MSDs and filter
Prevention of musculoskeletal disorders in the hospital sector

Prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur hospitalier

Type of item
Guides & Tools
Country
Belgie
Languages

French

Dutch

Provider
Provider (English)
Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue
Provider (Original)
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Description

This manual has three objectives: to understand the functioning of the musculoskeletal system , to understand how it can deteriorate and to develop solutions adapted to the hospital sector. In particular, it offers many illustrations of the practical actions that hospital staff must take in their daily work.

 

Ce manuel poursuit trois objectifs : connaître le fonctionnement de l’appareil musculosquelettique , comprendre comment il peut se détériorer et développer des solutions adaptées au secteur hospitalier.  Il propose notamment de nombreuses illustrations des bons gestes pratiques à effectuer par le personnel du secteur hospitalier dans sa pratique quotidienne de travail.

 

Access tool

Language of original language description

French

Dutch

Other data

Sector / Indrustry covered
Ústavní zdravotní péče
Hazards
Nepřirozené polohy
Prudké pohyby
Ruční manipulace s břemeny
Statické polohy – stání
Používání zobrazovacích jednotek
Health effects
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Purpose of the material
Pokyny
Target audience
Zaměstnavatelé
Bezpečnostní pracovníci
Lékař pracovně lékařské péče
Konzultant BOZP
Priority area
Ennetamine
Year
2010