Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Back to MSDs and filter
Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Participative management: a fundamental tool for a motivational wellbeing policy

Type of item
Case study
Country
Belgie
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

A thorough investigation of accidents at TVH - Group & Thermote Vanhalst, revealed that more than half of the accidents or injuries were related to the back, neck and/or shoulders. These injuries were mainly due to the way loads were transported and handled. Lifting was done in an ergonomically in appropriate manner. The policy statement of TVH states: "A healthy employee is a good worker." With this in mind TVH wanted a situation in which all employees work in a safe and healthy way.

A thorough investigation of accidents at TVH - Group & Thermote Vanhalst, revealed that more than half of the accidents or injuries were related to the back, neck and/or shoulders. These injuries were mainly due to the way loads were transported and handled. Lifting was done in an ergonomically in appropriate manner. The policy statement of TVH states: "A healthy employee is a good worker." With this in mind TVH wanted a situation in which all employees work in a safe and healthy way.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Hazards
Nepřirozené polohy
Prudké pohyby
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Vibrace
Health effects
Bolest zad nebo jejich zranění
Poruchy dolních končetin
Poruchy dolních končetin
Poruchy krku a ramen
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Zapojení zaměstnanců
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Purpose of the material
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Hodnocení rizik
Target audience
Zaměstnavatelé
Manažeři
Zástupci zaměstnanců
Pracovníci
Priority area
Ennetamine
Year
2010