Palm to palm professional technique

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
Nizozemsko
Languages: 
Dutch
Provider: 
healthy hairdresser

Popis

By using the Palm-to-Palm technique during cutting, you reduce the load on the hands, arms, shoulders and back. The Palm-to-Palm technique is most commonly used during hairdressing on the front, sides and back hairs. The two palms face each other during cutting. It is not a mandatory professional technique but an example of a technique that reduces the load.


Access tool

Language of original language description: 
Dutch

Other data

Sector / Industry covered: 
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Nebezpečí: 
Opakující se pohyby/práce
Health effects: 
Poruchy dolních končetin
Prevention measures: 
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Odborná příprava
Zvyšování povědomí
Cílová skupina: 
Manažeři
Pracovníci
Druh vizuálního zdroje: 
Leták/brožura
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2015