Musculoskeletal disorders: a major challenge for occupational risk prevention in Europe

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
EU
Languages: 
English
French
Provider: 
European Trade Union Institute, ETUI

Popis

This policy brief looks at the work-related causes behind musculoskeletal disorders and formulates policy recommendations for the prevention of these occupational health risks.

 

Access tool

Language of original language description: 
English
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Neomezeno na určité odvětví
Nebezpečí: 
Nepřirozené polohy
Práce ve vysokém tempu
Prudké pohyby
Dlouhá pracovní doba
Ruční manipulace s břemeny
Špatné pracovní prostředí, např. osvětlení
Špatná organizace práce
Psychosociální rizika / rizika stresu
Opakující se pohyby/práce
Statické polohy – sezení
Statické polohy – stání
Používání zobrazovacích jednotek
Práce se stávající muskuloskeletální nemocí
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Odstranění nebezpečí
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Upozornění/výstraha
Obecné informace
Pokyny
Cílová skupina: 
Jiné
Priority area: 
Fakta a čísla
Budoucí generace
Date of Publication / Year : 
2015