Mišično-kostne bolezni Slabo razumljena pandemija

Back to MSDs and filter

Mišično-kostne bolezni Slabo razumljena pandemija

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovinsko
Languages

Slovenian

Provider
Provider (English)
The association of free trade unions of Slovenia
Provider (Original)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Description

ZSSS je leta 2007 za slovenske delavce izdala to publikacijo v okviru dveh povezanih kampanj za preprečevanje mišično-kostnih bolezni evropskih sindikatov in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa. V tej publikaciji evropski sindikati med prave vzroke mišično-kostnih bolezni prištevamo poleg mehanskih tudi stres ter sodobno organizacijo dela. Posledična intenzifikacija dela celo v državah z razvito ergonomijo povzroča skokovito naraščanje mišično-kostnih bolezni delavcev. Stanje v Sloveniji je zaradi zastarele tehnologije in marsikje toge organizacije dela le še slabše. Evropska konfederacija sindikatov (www.etuc.org) terja, da Komisija EU pripravi povsem novo direktivo, ki bi zajela vse dejavnike, ki prispevajo k nastanku mišično-kostnih bolezni, in ki bi upoštevala celovit ergonomski pristop.

Access tool

Language of original language description

Slovenian

Other data

Sector / Indrustry covered
Neomezeno na určité odvětví
Hazards
Awkward postures
Forceful movements
Manual handling of loads
Psychosocial/stress hazards
Repetitive movements/work
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Elimination of hazards
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Reducing/minimising the risk by organisational measures, e.g. reducing the number of workers exposed, job rotation
Purpose of the material
Training
Warning message/Alert
General information
Awareness raising
Guidance
Target audience
Workers
Priority area
Faktid ja arvud
Ennetamine
Year
2007