An introduction to the management of manual handling in the construction sector

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
Irsko
Languages: 
English
Provider: 
Health and safety autority

Popis

This guide has been put together as an introduction to the management of manual handling in the construction sector. The main objectives of the guide are:

  • To present the business case for managing the hazard of manual handling in construction
  • To outline briefly the legislation that relates to manual handling
  • To explain the potential health effects of not managing the hazard of manual handling
  • To explain the five steps of manual handling risk assessment

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
STAVEBNICTVÍ
Nebezpečí: 
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Prudké pohyby
Nepřirozené polohy
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Pokyny
Cílová skupina: 
Zaměstnavatelé
Bezpečnostní pracovníci
Konzultant BOZP
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2013